Konsultacje społeczne w Gminie Myślibórz.

Drukuj
wtorek, 21 czerwiec 2022 Kategoria: Aktualności

W konsultacjach uczestniczyli przedstawiciele sektora społecznego, mieszkańcy obszaru, lokalni liderzy, przedstawiciele Kół Gospodyń Wiejskich, przedsiębiorcy, członkowie Zespołu ds. Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) oraz pracownicy biura LGD.

Na spotkaniu analizowano dokumenty strategiczne LGD, a mianowicie LSR, Regulaminy wraz z załącznikami, Lokalne Kryteria Wyboru wraz z kartami ocen oraz formularze z propozycjami zmian do strategii (tzw. fiszki projektowe).

Ze swojej strony kierujemy podziękowania dla:  wszystkich uczestników spotkania za przybycie i aktywny udział, dla Dyrektor Muzeum Pojezierza Myśliborskiego- Pani Magdaleny Szymczyk oraz wszystkim pracownikom muzeum za okazaną pomoc w zorganizowaniu spotkania i wspaniałą atmosferę.

W dalszym ciągu zapraszamy Państwa do przesyłania swoich uwag do LSR za pośrednictwem formularza znajdującego się do pobrania na naszej stronie internetowej, tj. www.liderpojezierza.pl w zakładce:

http://liderpojezierza.pl/stowarzyszenie/plan-w%C5%82%C4%85czenia-spo%C5%82eczno%C5%9Bci-lokalnej-w-przygotowanie-lsr-na-lata-2021-2027.html.

Tagged Under