Konsultacje projektu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej

Drukuj
poniedziałek, 19 październik 2015 Kategoria: Aktualności

 

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 19a ust. 7d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118, z późn. zm.) znowelizowanej ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz ustawy o fundacjach (Dz. U. poz. 1339). Zgodnie z ww. upoważnieniem, minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określi w drodze rozporządzenia uproszczony wzór oferty z realizacji zadania publicznego oraz    uproszczony wzór sprawozdania z realizacji zadania publicznego uwzględniając konieczność zapewnienia podstawowych informacji dotyczących wykonania zadania publicznego.

Stosownie do art. 19a ust. 7a zmienionej ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ofertę i sprawozdanie z realizacji zadania składa się według uproszczonych wzorów, których zakres przedmiotowy wynika z ust. 7b i 7c. Zgodnie z ust. 7b uproszczony wzór oferty zawiera w szczególności zakres rzeczowy zadania publicznego, termin i określenie miejsca realizacji zadania publicznego oraz szacunkową kalkulację kosztów realizacji zadania publicznego. Natomiast zgodnie z ust. 7c uproszczony wzór sprawozdania zawiera opis wykonania zadania oraz zestawienie wydatków finansowanych z dotacji.

Uwagi do projektu należy zgłaszać w wersji elektronicznej na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Koordynator konsultacji: Jan Karpowicz, Departament Pożytku Publicznego, MPIPS.


 

Załączniki:
Pobierz plik (rozporzadzenie.pdf)Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej[ ]363 kB
Tagged Under