Razem dla rozwoju - konkurs z cyklu Samorządowy Lider Zarządzania

Drukuj
poniedziałek, 19 październik 2015 Kategoria: Aktualności

Konkurs odbywa się w ramach programu, który nadzoruje Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju.

Konkurs jest częścią projektu predefiniowanego, realizowanego przez Związek Miast Polskich i partnerów ze środków Mechanizmu Finansowego EOG, pn. Budowanie kompetencji do współpracy międzysamorządowej i międzysektorowej jako narzędzi rozwoju lokalnego i regionalnego.

Tematyka II edycji konkursu w roku 2015 dotyczy metod i narzędzi współdziałania jednostek samorządu terytorialnego oraz ich współpracy z podmiotami z innych sektorów – społecznego, gospodarczego i naukowego.

Celem konkursu jest zidentyfikowanie i nagrodzenie najciekawszych przykładów praktycznie stosowanych metod i narzędzi współpracy międzysamorządowej i międzysektorowej. Najciekawsze rozwiązania będą szeroko promowane wśród jednostek samorządu terytorialnego i podmiotów z innych sektorów służąc upowszechnianiu wiedzy o dostępnych i sprawdzonych metodach oraz narzędziach współpracy.

Kontekstem konkursu są rosnące wyzwania rozwojowe przed jakimi stoją wspólnoty samorządowe w Polsce i konieczność rozwiązywania ich poprzez rozwój współpracy pomiędzy jednostkami samorządu, a także rozwój współpracy z innymi podmiotami z sektorów: społecznego, gospodarczego i publicznego, które funkcjonują na obszarze tych współpracujących jst (tzw. zintegrowane podejście terytorialne1). Planowanie i realizacja przedsięwzięć rozwojowych w wymiarze terytorialnym jest z jednej strony koniecznością ekonomiczną (koszty) i społeczną (ponadgminna skala wyzwań), a z drugiej strony jest wielkim wyzwaniem organizacyjnym i koncepcyjnym, bowiem tradycja takiej współpracy jest w Polsce niezbyt jeszcze bogata. Forma konkursowa pozwoli nam sięgnąć do zasobu doświadczeń z zakresu współpracy w partnerstwach, jakie zgromadziły polskie samorządy i współpracujące z nimi podmioty z innych sektorów, współdziałające w różnych formach organizacyjno-prawnych: stowarzyszeń jst, związków komunalnych, spółek, porozumień cywilno-prawnych, związków ZIT, lub w innych subregionalnych formach współpracy (RIT, ZPT, innych), w tym w ramach miejskich obszarów funkcjonalnych oraz w lokalnych grupach działania. Prosimy Państwa o udostępnienie swoich doświadczeń poprzez udział w konkursie.

Szczegółowa informacja o konkursie – pobierz
Zaproszenie na konkurs - pobierz
Formularz zgłoszenia do konkursu - pobierz
Opis modelu współpracy - pobierz

Załączniki:
Pobierz plik (kokurs_samarzadowy_lider.jpg)Plakat[ ]34 kB
Tagged Under