Zaproszenie do wypełnienia ANKIETY dotyczącej zmian zachodzących w Państwa społeczności pod wpływem realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju.

Drukuj
środa, 16 marzec 2022 Kategoria: Aktualności

Dla Państwa wygody i komfortu, ankietę przygotowaliśmy w taki sposób,  byście mogli ją wypełnić online- link do ankiety:

http://lab.somatorun.pl/pool/link?sprcheck=138ade0dc051a895b07826c11ebda9a2

Każda Państwa uwaga lub sugestia dotycząca bieżącej realizacji LSR jest dla nas bardzo cenna. Jako lokalni mieszkańcy, liderzy oraz osoby bezpośrednio zaangażowane w działalność LGD macie Państwo ogromną wiedzę i doświadczenie, z czego chcemy skorzystać. Zgłoszone wnioski czy uwagi pozwolą nam na zaplanowanie działań w takim zakresie, aby jak najpełniej realizowały potrzeby mieszkańców oraz pozwoliły z powodzeniem wdrażać LSR. 

Tagged Under