Biznesmeni na start! Wnioski po szkoleniu w ramach naboru 1/2022/PDG.

Drukuj
poniedziałek, 28 luty 2022 Kategoria: Aktualności

Warsztat szkoleniowy poprowadził Wiceprezes Stowarzyszenia ,,Lider Pojezierza” Ireneusz Kostka oraz Przewodnicząca Rady Stowarzyszenia ,,Lider Pojezierza” Beata Biaduń- Broda.

W trakcie szkolenia zostało omówione:

- program PROW i wniosek o przyznanie pomocy;
- biznesplan;
- kryteria oceny wniosków.

Podczas warsztatów nt. naboru poruszono m.in. kwestie:

- jak właściwie wypełnić wniosek,
- kto może się starać o dofinansowanie z projektu,
- jakie są procedury naboru projektu oraz wiele istotnych czynników ww. temacie.

Podczas szkolenia wywiązała się niejednokrotnie ciekawa dyskusja w oparciu o dane, które przygotowało biuro Stowarzyszenia ,,Lider Pojezierza” , zaś sami uczestnicy mieli do prowadzących szkolenie sporo pytań merytorycznych nt. ww. naboru.

Przyszłym beneficjentom porad w kwestiach bankowości i ekonomii, porad udzieliła Pani Iwona Suszek, doradca klienta biznesowego Gospodarczego Banku Spółdzielczego w Barlinku.

Szkolenie zakończyło się przeprowadzeniem testu wiedzy dla potencjalnych wnioskodawców, zainteresowanych składaniem wniosków.  Ponadto każdy uczestnik, który ukończył pozytywnie test, otrzyma Certyfikat za uczestnictwo ww. szkoleniu.

Stowarzyszenie ,,Lider Pojezierza” dziękuje ze swojej strony Dyrektorowi Marcinowi Hippmann za udostępnienie sali w Centrum Przedsiębiorczości Lokalnej w Lipianach na nasze szkolenie, a pracownikom za pomoc przy organizacji.

Przyszłym beneficjentom przypominamy:

Nabór na podejmowanie działalności gospodarczej trwa w dniach: 9 marca 2022 r. - 25 marca 2022 r. (do godz.12:00).

Sam wniosek oraz załączniki znajdziecie Państwo na stronie:

https://www.liderpojezierza.pl/konkursy/aktualne-nabory/184-nab%C3%B3r-1-2022-pdg/1963-og%C5%82oszenie-o-naborze-wniosk%C3%B3w-og%C5%82oszenie-nr-1-2022-pdg.html

 

Tagged Under