Warsztat refleksyjny Stowarzyszenia "Lider Pojezierza".

Drukuj
środa, 23 luty 2022 Kategoria: Aktualności

Podczas warsztatu, podjęta została dyskusja w oparciu o dane, które przygotowało biuro LGD oraz Państwa doświadczenia, mianowicie:

- przebieg procesu naboru o oceny dotychczasowych operacji;

- analiza wskaźników, celów oraz przedsięwzięć w LSR;

- podsumowanie realizacji wskaźników produktu w przedsięwzięciach w działaniu 19.2;

- podsumowanie realizacji wskaźników produktu w projektach współpracy działanie 19.3;

- podsumowanie realizacji wskaźników produktu w poszczególnych przedsięwzięciach w 19.4

- omówienie wniosków i zmian w LSR. Przygotowanie propozycji do zmian do LSR.

W trakcie warsztatu zostały wypracowane wnioski i rekomendacje oraz sposób ich wykorzystania. Podsumowanie spotkania zakończyło się zebraniem wszystkich ustaleń dotyczących koniecznych działań do wdrożenia w bieżącym 2022 roku.

Wszystkim tym którzy poświęcili swój czas, na przybycie wczorajsze spotkanie i aktywne uczestniczenie w debatach, bardzo dziękujemy.

Zebrane wnioski pozwolą nam na dokonanie zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju, które sami Państwo zaproponowaliście.

Tagged Under