Przestawiamy krótką relacje z wizyty wraz ze zdjęciami.

Dzień 1, 19 – 20 września r.
Barlinek – Timisoara.
W dniu 19 września 2021 r. grupa uczestników (członkowie Stowarzyszenia, członkowie Zarządu i Rady LGD) o godz. 22:00 wyruszyła autokarem z Barlinka w kierunku granicy czeskiej, w bardzo dużym, ładnym i pełnym autobusie. Po nocnej jeździe, po przekroczeniu Czechy, Słowacji i Węgier wyjechaliśmy do Rumunii. Po drodze planowaliśmy i robiliśmy krótkie postoje. Przejazd ok. 1350 km. W godzinach wieczornych zakwaterowaliśmy się w hotelu w mieście Timisoara, gdzie po kolacji udaliśmy się na spacer po ulicach secesyjnego centrum  Starego Miasta Timisoary. 

Dzień 2,  21.09.2021 r.
Timisoara
We wtorek po śniadaniu, wraz z przedstawicielami rumuńskiego GAL Tara Gugulaniolor i profesjonalnym przewodnikiem, zwiedzaliśmy Stare Miasto Timisoara, program został przygotowany przez partnera z Rumunii. Miasto, jest usytuowane na północnym brzegu rzeki Bega w regionie Banat i zachwyca prede wszystkim swoim urokliwym i tętniącym życiem kulturalnym oraz bogatym dziedzictwem historycznym. Timisoara jest to pierwsze europejskie miasto, które korzystało z tramwajów konnych (1869 r.) i elektrycznej latarni ulicznej (1889 r.). Timisoara była także pierwszym rumuńskim miastem, które zareagowało na rewolucję w 1989 roku przeciwko reżimowi komunistycznemu. Dzięki ww. działaniu uczestnicy wyjazdu studyjnego mieli sposobność zapoznania się z lokalną historią oraz kulturą kraju partnerskiego, dzięki informacjom pozyskanym w ten sposób, możemy lepiej zrozumieć współczesny sposób zarządzania, warunki geopolityczne oraz mentalność ludności jak i bogactwo różnorodności kulturowej wynikającej z dziejów historycznych, wpływów państw ościennych oraz migracji ludności lokalnej.

Późnym wieczorem wyjechaliśmy do miejscowości SACU w celu zakwaterowania. W Sacu, podczas kolacji mieliśmy okazję zapoznać się z tradycyjnymi rumuńskimi potrawami.

Dzień 3, 22.09.2021 r. 
Sacu – Orszova – Sacu

Wcześnie rano, po śniadaniu, ruszyliśmy w podróż  na południe regionu, aby dotrzeć do miejscowości Orsova, miasta w Rumunii malowniczo położonego nad Dunajem, w okręgu Mehedinți. Miasto wspomniane było pod łacińską nazwą Ursoua w roku 1150. W okresie panowania rzymskiego położone było w historycznej krainie zwanej Dacją, a następnie Banatem. Po wyparciu przez wojska węgierskie tatarskich Połowców weszło w skład Królestwa Węgier. W okresie wojen z Turcją w Orszowie w roku 1444 przebywał król Polski i Węgier Władysław III Warneńczyk.

Tego dnia najistotniejszym jednak było spotkanie z przedstawicielami samorządów wchodzących w skład GAL Tara Gugulaniolor. Ze strony partnera w spotkaniu wzięli udział przedstawiciele samorządów lokalnych, urzędów, wójtowie 5 gmin. Celem spotkania była to wspólna wymiana doświadczeni w pozyskiwaniu i realizowaniu inwestycji dofinansowanych ze środków unijnych. Przedstawiciele partnerstwa przytoczyli przykłady realizacji działań oddolnych sfinansowanych w ramach środków UE, przy czym wspominali o trudnościach z zaangażowaniem lokalnych mieszkańców w ww. działania.

Pytania partnera podczas spotkania dotyczyły dobrej praktyki stosowanej przez LGD na terenie swoich gmin, naszych działań lokalnych, przykładów na zaangażowanie lokalnej społeczności w sposób stacjonarny oraz zdalny w warunkach pandemii oraz lockdownów. Pytano również o plany partnera polskiego dotyczące nowego rozdania środków na lata 2023. Należy podkreślić, że spotkanie z partnerem przygotowane było bardzo profesjonalne, towarzysząca im wymiana informacji, spostrzeżeń, ciekawych wręcz zaskakujących pytań okazała się interesująca dla każdej ze stron.

Wieczorem odbyła się uroczysta kolacja połączona z muzycznym występem regionalnym.

Dzień 4, 23.09.2021 r.
SACU – ALBA CIUGUD

Po śniadaniu udaliśmy się w kierunku miejscowości Ciugud Alba, gdzie zostaliśmy zaproszeni przez LGD Tara SECASELOR. Gminy zrzeszone w tym stowarzyszeniu słyną w kraju partnerskim z najwyższej skuteczności w aplikowaniu o środki unijne oraz najwyższego współczynnika ilościowego w realizacji działań lokalnych. Środki unijne wydatkowane na jednego mieszkańca w tym obszarze są najwyższe w Rumunii.

Spotkanie rozpoczęło się w sposób oficjalny konferencją, podczas której zaprezentowane zostały wyniki działań stowarzyszenia goszczącego w formie prezentacji, zdjęć i szczegółowych liczb. Również Lider Pojezierza przedstawił swoje przykłady działań w Polsce, które spotkały się z uznaniem partnera. Następnie uczestnicy wyjazdu studyjnego zaproszeni zostali do zwiedzania siedziby LGD rumuńskiego w Ciugud Alba oraz terenu przyległego.Wszyscy uczestnicy byli pod wrażeniem wysokiej jakości działań i pokazanych nam projektów unijnych oraz pola golfowego, założonego również dzięki działaniu lokalnego partnera.  Imponujące było wysoce skuteczne wykorzystanie innowacyjnych technologii w lokalnej szkole, urzędzie gminy, cyfryzacja dostępu do spraw urzędowych poprzez karty mieszkańca gminy i automaty do obsługi petenta
z funkcją płatności rachunków.

Kolejnym efektem działań lokalnych jest zakup samochodów elektrycznych, Urząd miasta Ciugud zakupił na potrzeby własne 2 samochody takie samochody, a w nowym roku planuje zakup kolejnych dwóch.

W ramach projektu ,,Smart Villages,, budowano nową inteligentną szkołę podstawową od podstaw. Burmistrz Ciugud podkreślił: „Celem nie będą oceny i uczenie maszynowe, ale szczęście i przygotowanie do życia naszych dzieci”. Scyfryzowana szkoła wyposażona jest w tablice interaktywne, dzieci uczą się z wykorzystaniem nowoczesnych technik TIK, oświetlenie, jakość powietrza sterowane są zdalnie za pomocą tabletu i odpowiedniej dedykowanej temu aplikacji.

Wdrożono nauczanie ekologiczne, wszyscy uczniowie działają w programie „eko policjant” pilnując przestrzegania czystości i odpowiedniego selekcjonowania śmieci. Ponadto, w szkole zainstalowano jeden z wielu działających w regionie automat do selekcji i zgniatania śmieci. Za każdą butelkę szklaną, PET czy puszkę odpowiednio wrzuconą, uczeń odbiera kupon wartości 1 lea (1 zł). W ramach rywalizacji między klasami, zbierając kupony przez cały rok, na koniec roku szkolnego szkoła spienięża je, następnie pieniądze przeznacza na wycieczki klasowe.

Kolejnym imponującym działaniem lokalnego LGD i gminy jest wybudowanie własnej farmy wiatrowej na obrzeżach miejscowości i zasilanie oświetlenia dróg i ulic w gminie z energii przez nią pozyskanej. Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii realizowane jest tu również dzięki wybudowanym wiatom z panelami słonecznymi posiadającym akumulatory gromadzące energię. Korzystanie z tej energii służy do ładowania samochodów elektrycznych, jest nieodpłatne i dostępne dla każdego mieszkańca.

Burmistrz Ciugud podkreślił również:

,,Jak każda rumuńska wioska nie mieliśmy wody, była to stara gmina, w której ludzie nie mieli wielkiej nadziei. Z rozpadającymi się szkołami, z zakurzonymi domami kultury, bez życia kulturalnego, bez zbytniego życia sportowego. Dochody własne gminy Ciugud wyniosły, teraz przeliczone na euro, 15 000 euro. Co można z nimi zrobić?” – mówi Gheorghe Damian, burmistrz gminy Ciugud. Był to okres przedakcesyjnej Europy. Rumunia przygotowywała się do posiłku bogatych. Wykonano obliczenia, kursy, plany. W 2005 roku, kiedy w Rumunii pojawiły się pierwsze fundusze przedakcesyjne, urzędnicy Ciugud opracowali kilka małych projektów. Zostali przyjęci i opłaceni. Pierwszy projekt polegał na wyposażeniu ratusza w komputery i oprogramowanie ułatwiające ich przyszłe planowanie. Władze gminne zdały sobie sprawę, że europejskie pieniądze to nie utopia. Że nie są zależni od Rządu, Mocarstwa czy Opozycji. Nabrali odwagi i zaczęli ich szukać w różnych projektach, pilnie potrzebnych społeczności. W pierwszym roku Rumunii w Unii Europejskiej, kiedy setki burmistrzów ledwo odkryło definicję środków bezzwrotnych, w Ciugud został zatwierdzony największym projektem w historii gminy: siedem i pół miliona euro na asfaltowanie dróg, 47 kilometrów sieci kanalizacyjnej i 45 km bieżącej sieci wodociągowej. „Za wszystkim stoją ludzie. Ważne było posiadanie zasobów ludzkich zdolnych do realizacji tego rodzaju projektów” – mówi Doru Dan Pop (przewodniczący LGD Tara), administrator publiczny Urzędu Miasta Ciugud. Od dziesięciu lat 11 młodych ludzi jest ściśle zaangażowanych w dostęp do europejskich pieniędzy. Myślę o projektach, przekładam je na papier i przynoszę pieniądze. Mówi się, że mają prawie 100% wskaźnik sukcesu. Na przykład w 2013 roku Ciugud był liderem w pozyskiwaniu funduszy europejskich w Rumunii. Pozostali na szczycie: dziś gmina ma ponad 70 zatwierdzonych projektów i zebranych 27 mln euro. „Inteligentne dworce autobusowe powstały również w Ciugud. Mieszkańcy mają elektroniczny panel, na którym widzą, ile czasu zostało do przyjazdu autobusu na dworzec, a nawet mają automaty biletowe” – relacjonuje Alexandra Groza, dziennikarka Digi24. Ciugudul nawet brukował swoje drogi rolnicze. Byli pierwszymi w kraju! 30 kilometrów łączy trzy gminy, siedem wsi i obsługuje 2500 hektarów ziemi oraz 15 gospodarstw. A miejscowi zrozumieli, że dobre samopoczucie pozostaje tylko wtedy, gdy jest traktowane z szacunkiem.

Dziś gmina nie stoi przedpokoju w powiecie i nie prosi o jałmużnę od rządu rumuńskiego. Żyje z opłacalnych projektów i ma się dobrze. Od pewnego czasu nawet robi arogancję: oświetla ulice wiosek zieloną energią wytwarzaną przez panele słoneczne i mikro-farmę wiatrową. „Jest to partnerstwo między gminą Ciugud i Politehnica Timişoara, projekt o wartości miliona euro finansowany przez rząd Norwegii. Powinniśmy podstawić jeszcze kilka elektrowni, zwiększyć nasze moce produkcyjne i postawić na tym zboczu kolejną grupę paneli słonecznych, aby wyprodukować całą energię elektryczną potrzebną do konsumpcji instytucji publicznych i oświetlenia publicznego w całej gminie.” – mówi burmistrz Gheorghe Damian. Życie w Cigud przypomina cywilizowane miasto europejskie. Lubi i przyciąga. Z 2600 mieszkańców w 2000 r. gmina osiągnęła 3200. Wielu przybyszów to byli mieszczanie. Historia rośnie i trwa. Władze pracują nad mostem, który skróci drogę Ciugudeni do Alba-Iulia,,

Po zwiedzeniu GAL Alba Sibiu, skierowaliśmy się w kierunku miasta Sibiu, miasta artystów, dawnego ośrodka handlu i kultury. Po kolacji, odbyliśmy spacer po zabytkowej starówce, która jest zabudowana wspaniałymi barokowymi budynkami, przeszliśmy mostem kłamców (który wg legendy ma runąć gdy przejdzie przez niego kłamca).

 

Dzień 5, 24.09.2021 r.
Sibiu – Timisoara, Powrót do Barlinka

Plan wycieczki został zrealizowany w całości. Wszyscy uczestnicy wzięli udział we wszystkich wydarzeniach w ramach projektu współpracy ,,Plany Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, Wyrazili pozytywną opinię co do organizacji, przebiegu wyjazdu i wyniesionych z niego korzyści – wiedzę i doświadczenie od rumuńskich kolegów wykorzystają na swoim terenie kontynuując swoją działalności w ramach projektów LGD/WIR.

Sprawozdanie sporządził: Viorel Trif

 

Tagged Under

Nasi partnerzy

Gmina Barlinek

Gmina Bierzwnik

Gmina Boleszkowice

Gmina Choszczno

Gmina Dębno

Gmina Krzęcin

Gmina Lipiany

Gmina Myślibórz

Powiat Myśliborski

Gmina Nowogródek-Pomorski

Gmina Pełczyce

Powiat Choszczeński

Gmina Przelewice

Gmina Recz

Gmina Trzcińsko-Zdrój


Więcej...


Więcej...

Zapisz się do naszego newslettera

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego NEWSLETTERA! Będziesz widział o wszystkich ważnych wydarzeniach pierwszy...


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”,
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

"Europejski Fundusz Morski i Rybacki",
Instytucja Zarządzająca PO Rybactwo i Morze 2014-2020 - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strate­gii Roz­woju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR),
w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” 
objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020
w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR.