Wyjazd studyjny do Rumunii w dniach 20.09.2021r. do 24.09.2021r

Drukuj
czwartek, 16 wrzesień 2021 Kategoria: Aktualności
Partnerami projektu są: Stowarzyszenie „WIR" Wiejska Inicjatywa Rozwoju. Wyjazd studyjny planowany jest w dniach 20-24.09.2021 roku.

Celem operacji  aktywizacja mieszkańców wsi na rzecz podejmowania inicjatyw w zakresie rozwoju obszarów wiejskich, w tym kreowania miejsc pracy na terenach wiejskich.  

Na obszar LGD Tara Gugulanilor i LGD Tara Secaselor, zostaliśmy zaproszeni aby wspólnie nie tylko zobaczyć dobre praktyki naszego partnera z programu Leader w tym głównie Smart Villiges, ale również spotkać się z mieszkańcami obszaru, Zarządami LGD i przedstawicielami poszczególnych sektorów.

Operacja będzie realizowała działanie z zakresu:

Szkolenia i działania na rzecz tworzenia sieci kontaktów dla Lokalnych Grup Działania (LGD) poprzez zapewnianie pomocy technicznej w zakresie współpracy między terytorialnej i międzynarodowej.

LGD Tara Gugulanilor jest już partnerem w projekcie współpracy z Województwa Zachodniopomorskiego.

Operacja realizuje temat operacji:

  1. Aktywizacja mieszkańców obszarów wiejskich w celu tworzenia partnerstw na rzecz realizacji projektów nakierowanych na rozwój tych obszarów, w skład których wchodzą przedstawiciele sektora publicznego, sektora prywatnego oraz organizacji pozarządowych.
  2. Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich przez podnoszenie poziomu wiedzy i umiejętności w obszarze małego przetwórstwa lokalnego lub w obszarze rozwoju zielonej gospodarki, w tym tworzenie nowych miejsc pracy.
  3. Upowszechnianie wiedzy w zakresie planowania rozwoju lokalnego z uwzględnieniem potencjału ekonomicznego, społecznego i środowiskowego danego obszaru

Wyjazd studyjny ma za zadanie między innymi poznanie partnera przez pozostałe LGD naszego województwa i ewentualne przystąpienie do nowego projektów współpracy w nowej perspektywie 2021-2027.    

Operacja skierowana jest przede wszystkim do LGD województwa zachodniopomorskiego - ich aktywnych członków głównie z zarządów, rad, komisji, zespołów tematycznych.

Realizacja operacji uzależniona jest od sytuacji epidemicznej w Polsce i w tej części Europy

Tagged Under