Wyjazd studyjny do Kowna (Litwa) w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.

Drukuj
czwartek, 30 wrzesień 2021 Kategoria: Aktualności

Celem operacji  aktywizacja mieszkańców wsi na rzecz podejmowania inicjatyw w zakresie rozwoju obszarów wiejskich, w tym kreowania miejsc pracy na terenach wiejskich.  

Na obszar LGD VVG Kauno zostaliśmy zaproszeni aby wspólnie nie tylko zobaczyć dobre praktyki naszego partnera z programu Leader w tym głównie Smart Villiges, ale również spotkać się z mieszkańcami obszaru, Zarządami LGD i przedstawicielami poszczególnych sektorów.

Operacja będzie realizowała działanie z zakresu:

Szkolenia i działania na rzecz tworzenia sieci kontaktów dla Lokalnych Grup Działania (LGD) poprzez zapewnianie pomocy technicznej w zakresie współpracy międzyterytorialnej i międzynarodowej.

VVG (LGD)  Kauno jest już partnerem w projekcie współpracy dwóch LGD z Województwa Zachodniopomorskiego.

Operacja realizuje temat operacji:

  1. Aktywizacja mieszkańców obszarów wiejskich w celu tworzenia partnerstw na rzecz realizacji projektów nakierowanych na rozwój tych obszarów, w skład których wchodzą przedstawiciele sektora publicznego, sektora prywatnego oraz organizacji pozarządowych.
  2. Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich przez podnoszenie poziomu wiedzy i umiejętności w obszarze małego przetwórstwa lokalnego lub w obszarze rozwoju zielonej gospodarki, w tym tworzenie nowych miejsc pracy.
  3. Upowszechnianie wiedzy w zakresie planowania rozwoju lokalnego z uwzględnieniem potencjału ekonomicznego, społecznego i środowiskowego danego obszaru

Wyjazd studyjny ma za zadanie między innymi poznanie partnera przez pozostałe LGD naszego województwa i ewentualne przystąpienie do nowego projektów współpracy w nowej perspektywie 2021-2027.    

Operacja skierowana jest przede wszystkim do LGD województwa zachodniopomorskiego - ich aktywnych członków głownie z zarządów, rad, komisji, zespołów tematycznych.

Wyjazd studyjny planowany jest w dniach 5-8.10.2021 roku.

Podstawowym zadanie operacji jest udział uczestników w konferencji „SMART VILLIGES” w Kownie zgodnie z programem organizatorów.  W konferencji biorą udział przedstawiciele LGD Z Litwy, Polski, Estonii i Rumuni.

Realizacja operacji uzależniona jest od sytuacji epidemicznej w Polsce i w tej części Europy

 

Tagged Under