Wyjazd studyjny pn. ”Dobre praktyki u sąsiada za miedzą”

Drukuj
poniedziałek, 14 czerwiec 2021 Kategoria: Aktualności

Planowana do realizacji operacja ma charakter edukacyjny, ma podnieść wiedzę 24 uczestników na temat dobrych praktyk, które są zgodne z obowiązującym prawem, powtarzalne, realistyczne, mają znamiona innowacyjności. Dobre praktyki są zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju.  Operacja jest również działaniem na rzecz tworzenia sieci kontaktów dla LGD, ponieważ wymiana doświadczeń realizowanych działań w różnych regionach przez różne LGD jest wartością dodaną a pokazane inicjatywy mogą być godne naśladowania. Wymiana doświadczeń, zgłębienie wiedzy pozwoli uniknąć błędów a jednocześnie wskazać dobre rozwiązania.

Uczestnikami wyjazdu studyjnego mogą być przedstawiciele lokalnych grup działania z województwa zachodniopomorskiego w szczególności pracownicy biur LGD, przedstawiciele Zarządu, Rady.   Pokazane inicjatywy, jako przykłady godne do naśladowania będą popularyzowane.  Wyjazd studyjny zaplanowany jest w terminie 29.06 -01.07.2021 r.. W ramach wyjazdu studyjnego uczestnicy poznają przykłady Dobrych Praktyk w szczególności dofinansowanych ze środków unijnych. Pozyskanie wiedzy o dobrych praktykach w województwie lubuskim pozwoli odpowiedzieć na pytanie, w jaki sposób lokalne dziedzictwo przyrodnicze czy historyczno-kulturowe może w sposób zintegrowany wpłynąć na rozwój turystyki, a co za tym idzie rozwój gospodarczy obszaru i może stworzyć ciekawą ofertę zarówno dla mieszkańców województwa jak i przyjezdnych gości spoza obszaru. Pozyskana wiedza będzie przekazywana poprzez artykuły na stronach internetowych, relacjach ustnych i szkoleniach. Będzie też propozycją, z której mogą skorzystać partnerzy z województwa zachodniopomorskiego.

W programie:

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
„Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi”
„Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „ Krajowa  Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Tagged Under