Kolejne szkolenie on-line za nami!

Drukuj
poniedziałek, 19 kwiecień 2021 Kategoria: Aktualności

Szkolenie odbyło się w formie on-line (spowodowane jest to sytuacją związaną z koronawirusem COVID-19 , wytycznymi dotyczących zgromadzeń oraz ponownym lockdownem na terytorium całego kraju od 20 marca 2021 r.)

Warsztat szkoleniowy poprowadził

- Wiceprezes Stowarzyszenia ,,Lider Pojezierza” Ireneusz Kostka ;

Podczas warsztatów nt. naboru poruszono m.in. kwestie:

jak właściwie wypełnić wniosek; kto może się starać o dofinansowanie z projektu oraz  jakie są procedury naboru projektu oraz wiele istotnych czynników ww. temacie.

Szkolenie zakończyło się przeprowadzeniem testu wiedzy dla potencjalnych wnioskodawców, zainteresowanych składaniem wniosków (uczestnicy dostali je w formie mailowej i w takiej formie już rozwiązana odesłali). Każdy uczestnik, który rozwiązał pozytywnie test, otrzyma Certyfikat za uczestnictwo ww. szkoleniu.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w szkoleniu.

Przypominamy, że nabór pn.: ,,Wzmocnienie działań i utworzenie marki turystycznej wspomagającej sprzedaż bezpośrednią produktów rolnictwa i rybactwa lub utworzenie inkubatora kuchennego’’ (3/2021/WDWSB) trwa w dniach: 15 kwietnia 2021 r. –14 maja 2021 r.

 

Tagged Under