Pomocna rozmowa ze specjalistą. Regionalny Punkt Doradczy zaprasza

Drukuj
piątek, 26 marzec 2021 Kategoria: Aktualności

 Punkt doradczy działa przy Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego. To jedno z zadań projektu „Region Dobrego Wsparcia”, którego celem jest zwiększenie dostępności do środowiskowych usług opiekuńczych.

– Chcemy zapewnić zachodniopomorskim rodzinom odpowiednią pomoc w opiece nad osobami zależnymi, przewlekle chorymi, z niepełnosprawnością, dlatego zachęcamy wszystkich do kontaktu telefonicznego z Regionalnym Punktem Doradczym. Wsparcie jest teraz szczególnie potrzebne ze względu na aktualną sytuację epidemiczną – mówi marszałek Olgierd Geblewicz.

W Regionalnym Punkcie Doradczym bezpłatnych porad udziela licencjonowana pielęgniarka z przygotowaniem pedagogicznym, psycholog, operator informacji  i architekt. Oferują pomoc dla opiekunów osób niesamodzielnych. To często osoby zmagające się z chorobą Alzheimera, po udarze, wypadku czy wrodzoną niepełnosprawnością.

Kadra udziela bezpłatnych porad z zakresu opieki i pielęgnacji osoby niesamodzielnej, rehabilitacji usprawniającej, dietetyki czy wsparcia grup samopomocowych. Przygotowywane są też projekty architektoniczne dostosowania mieszkań do potrzeb osób z niepełnosprawnością. Udzielana jest też pomoc w uzyskaniu informacji o systemie wsparcia. Do tej pory z pomocy – doradztwa i szkoleń  skorzystało 138 osób .

– Chcemy  przeciwdziałać wykluczeniu społecznemu poprzez oferowanie wysokiej jakości usług, szytych na miarę poszczególnych rodzin. I tak też jest w naszym punkcie, w którym pracuje zespół doświadczonych fachowców. Dzięki zaangażowaniu partnerów społecznych w projekcie możemy bezpośrednio docierać do osób, które potrzebują pomocy. Łączymy siły  – dodaje Członek Zarządu Województwa Anna Bańkowska.

Konsultanci prowadzą dyżury telefoniczne, ale też w miarę potrzeb organizują spotkania np. w miejscu zamieszkania osoby zależnej. Istnieje też możliwość zorganizowania spotkania w mieszkaniu modelowym znajdującym się przy ulicy Starzyńskiego 3-4 w Szczecinie. Wnętrza lokum przystosowane są do potrzeb osób z różnymi niepełnosprawnościami – ruchową, dysfunkcją wzroku, zmagających się z demencją  o różnym podłożu czy cukrzycą. W mieszkaniu znajduje się też manekin geriatryczno-pielęgnacyjny, dzięki któremu uczestnicy mogą zdobyć praktyczne umiejętności w zakresie: higieny i pielęgnacji całego ciała podopiecznego, profilaktyki przeciwodleżynowej czy pomiaru  podstawowych parametrów życiowych.

Przydatne informacje:

Po zakończeniu lockdownu ponownie dostępne będą szkolenia stacjonarne.

„Region Dobrego Wsparcia” to trzyletni projekt współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego. Za jego realizację odpowiada, oprócz ROPS (lider), Fundacja Nauka dla Środowiska, Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej i Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej. Każdy z partnerów ma inne zadanie do wykonania. ROPS – oprócz prowadzenia punktu doradczego i szkoleń – odpowiada w projekcie za dostarczenie środków ochrony osobistej dla instytucji takich jak: domy pomocy społecznej, schronisk, noclegowni, placówek opiekuńczo-wychowawcze itp. Działania partnerów skupiają się natomiast na tworzeniu mieszkań opieki wytchnieniowej oraz systemu sąsiedzkich usług opiekuńczych.

Pierwsza edycja projektu uznana została przez Komisję Europejską za najlepsze społeczne przedsięwzięcie w zwalczaniu nierówności i ubóstwa w UE.

 

Tagged Under