Rozwój innowacyjności na start! Kolejne szkolenie online za nami!

Drukuj
środa, 24 marzec 2021 Kategoria: Aktualności

Tym razem szkolenie wyjątkowo odbyło się w formie on-line (spowodowane jest to sytuacją związaną z koronawirusem COVID-19 , wytycznymi dotyczących zgromadzeń oraz ponownym lockdownem na terytorium całego kraju od 20 marca 2021 r.)

Warsztat szkoleniowy poprowadziły 2 osoby:

- Wiceprezes Stowarzyszenia ,,Lider Pojezierza” Ireneusz Kostka ;

- Prowadzący firmę zajmującą się instalacjami fotowoltaicznymi Mirosław Kwarta .

Podczas warsztatów nt. naboru poruszono m.in. kwestie:

- jak właściwie wypełnić wniosek,
- kto może się starać o dofinansowanie z projektu,
- jakie są procedury naboru projektu oraz wiele istotnych czynników ww. temacie.

Podczas szkolenia wywiązała się niejednokrotnie ciekawa dyskusja w oparciu o dane, które przygotowało biuro Stowarzyszenia ,,Lider Pojezierza” , zaś sami uczestnicy mieli do prowadzących szkolenie sporo pytań merytorycznych nt. ww. naboru.

Szkolenie zakończyło się przeprowadzeniem testu wiedzy dla potencjalnych wnioskodawców, zainteresowanych składaniem wniosków (uczestnicy dostali je w formie mailowej i w takiej formie już rozwiązana odesłali). Każdy uczestnik, który ukończył pozytywnie test, otrzyma Certyfikat za uczestnictwo ww. szkoleniu.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom szkolenie za wyrozumiałość i pewnie niedogodności związane z prowadzeniem szkolenia, ale był to nasz debiut w takiej formie.

Przypominamy, że nabór pn.: ,,Rozwój innowacyjnych źródeł dochodu na obszarze zależnym od rybactwa,   (1/2021/RIZD) trwa w okresie:  1 kwietnia 2021 r. – 16 kwietnia 2021 r.

Tagged Under