Warsztat Refleksyjny Stowarzyszenia ,,Lider Pojezierza".

Drukuj
poniedziałek, 22 luty 2021 Kategoria: Aktualności

Spotkanie polegało na zebraniu wszystkich ustaleń dotyczących koniecznych działań do wdrożenia w bieżącym 2021 roku, a także analiza osiągniętych przez LGD wskaźników. Omówiono postęp finansowy i rzeczowy realizacji LSR, funkcjonowanie LGD i biura. Dyskutowano nad trafnością wskaźników, jakością składanych wniosków, adekwatnością stosowanych kryteriów wyboru.

Dziękujemy wszystkim obecnym za przyjazną atmosferę i aktywny udział w szkoleniu.

Tagged Under