Konkursy grantowe - PGNiG

Drukuj
piątek, 21 sierpień 2015 Kategoria: Aktualności

 

Wnioski rozpatrywane będą do 30 września 2015.

Wydatki związane z personelem i administracją niezbędne do realizacji projektu uznane są za kwalifikowalne, o ile nie przekraczają 10% wartości przyznanego dofinansowania.

Dany podmiot może złożyć tylko 1 wniosek o dofinansowanie w każdym roku kalendarzowym.

Fundacja finansuje lub współfinansuje projekty zgodnie z celami określonymi w statucie Fundacji, tj. promocja i wspieranie:

·         kultury jako dziedzictwa narodowego,

·         szczególnych osiągnięć w zakresie nauk podstawowych i technicznych,

·         ochrony zabytków przemysłu gazowniczego i muzeów,

·         sportu, z uwzględnieniem rywalizacji sportowej jako narzędzia wychowawczego dzieci i młodzieży,

·         ochrony zdrowia.

Fundacja nie dofinansowuje projektów:

·         realizowanych dla osiągnięcia zysku,

·         o charakterze politycznym, 

·         wydawniczych,

·         kosztów bieżącej działalności Wnioskodawcy,

·         remontów i wyposażenia pomieszczeń,

·         inwestycji o charakterze budowlanym,

·         zakupu nieruchomości,

·         zakupu środków transportu.

Pełna treść regulaminu jest dostępna jest www.pgnig.pl z zakładce Dotacje - regulamin i wnioski

Tagged Under