1. Wzbudzenie zainteresowania i pogłębienie wiedzy wśród przedstawicieli organizacji społecznych na temat Perspektywy finansowej UE na lata 2021-2027, w tym Europejskiego Zielonego Ładu, w szczególności zachęcenie do udziału w konsultacjach i wsparcie merytoryczne w tym zakresie.

2. Zbudowanie sieci współpracy osób zaangażowanych w przygotowanie, wdrażanie i monitorowanie funduszy europejskich w ramach perspektywy finansowej 2021-2027, w szczególności Europejskiego Zielonego Ładu oraz wyposażanie ich w niezbędną wiedzę i narzędzia mogące ułatwić efektywne działanie.

Jedno ze spotkań zostało zrealizowane 17 grudnia (czwartek), kolejne planowane jest w dn. 8 i 26 stycznia 2021 r.
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeTIxQfNOSdziBq5ztLmYQeoQBfN3T8UDYLf8GqZR9gpR8pXQ/viewform 

Więcej informacji:
http://www.ofop.eu/aktualnosci/dzialania-rzecznicze-wokol-programowania-nowej-perspektywy-funduszy-unijnych-ze-szczegol

Tagged Under

Nasi partnerzy

Gmina Barlinek

Gmina Bierzwnik

Gmina Boleszkowice

Gmina Choszczno

Gmina Dębno

Gmina Krzęcin

Gmina Lipiany

Gmina Myślibórz

Gmina Nowogródek-Pomorski

Gmina Pełczyce

Powiat Choszczeński

Gmina Przelewice

Gmina Recz

Gmina Trzcińsko-Zdrój


Więcej...


Więcej...

Zapisz się do naszego newslettera

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego NEWSLETTERA! Będziesz widział o wszystkich ważnych wydarzeniach pierwszy...


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”,
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

"Europejski Fundusz Morski i Rybacki",
Instytucja Zarządzająca PO Rybactwo i Morze 2014-2020 - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strate­gii Roz­woju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR),
w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” 
objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020
w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR.