Program współpracy Województwa Zachodniopomorskiego z NGO w 2016r."

Drukuj
czwartek, 13 sierpień 2015 Kategoria: Aktualności

Do udziału w spotkaniu zapraszamy przedstawicieli zachodniopomorskich organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Spotkanie odbędzie się w dniu 26 sierpnia 2015 r. o godz. 10.30 w Sali Rycerskiej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, Wały Chrobrego 4 w Szczecinie (dzięki uprzejmości ZUW).

Program spotkania:
10.00 – 10.30  – rejestracja uczestników,
10.30 – 10.45  – powitanie uczestników (Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, Zachodniopomorska Rada Działalności Pożytku Publicznego),
10.45 – 11.15 – prezentacja projektu rocznego „Programu współpracy Województwa Zachodniopomorskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016”,
11.15 – 11.30 – informacja o elektronicznym generatorze ofert - systemie informatycznym usprawniającym ogłaszanie konkursów ofert, nabór i ocenę wniosków dotacyjnych, tworzenie umów oraz składanie i weryfikację sprawozdań,
11.30 – 11.50  – przerwa kawowa,
11.50 – 13.00  – dyskusja (pytania, zgłaszanie uwag i propozycji)

Spotkanie umożliwi poznanie opinii III sektora na temat wojewódzkiego Programu współpracy z NGO, zebranie uwag i propozycji do Programu na rok 2016, tak, aby dokument stanowił odzwierciedlenie aktualnych potrzeb i służył jak najlepszej współpracy Samorządu Województwa z organizacjami pozarządowymi.

Osoby chętne do udziału w spotkaniu prosimy o przesłanie załączonej karty zgłoszenia do dnia 23 sierpnia br. Szczegółowych informacji udzieli Małgorzata Kuncewicz, gł. specjalista w Wydziale Współpracy Społecznej, tel. 91/44 16 223.

Załączniki:
Pobierz plik (karta_zgloszenia_program_wspolpracy_2016.doc)Karta zgłoszeniowa [ ]47 kB
Pobierz plik (Program współpracy z NGO 2016 - zaproszenie na spotkan_ie.pdf)Zaproszenie na spotkanie[ ]78 kB
Tagged Under