Nowe władze LGR Stowarzyszenia "Partnerstwo Jezior"

Drukuj
poniedziałek, 31 sierpień 2020 Kategoria: Aktualności
Po przedstawieniu sprawozdań Zarządu oraz Komisji rewizyjnej za 2019 i podjęciu uchwały absolutoryjnej dotychczasowy zarząd LGR zakończył swoją pracę. 
 
Wybrano nowy Zarząd Stowarzyszenia, który po ukonstytuowaniu się wygląda następująco:
1. Eugeniusz Nykiel - Prezes zarządu
2. Paulina Wolańska - Wiceprezes Zarządu
3. Marek Szczerba - Członek Zarządu 
4. Wiesław Sienkiewicz - Członek Zarządu
5. Krzysztof Fira - Członek Zarządu.
 
Wybrano również Komisje rewizyjną:
1. Andrzej Olszewski - Przewodniczący
2. Marek Kisły - Zastępca Przewodniczącego
3. Krzysztof Szabatowski - Sekretarz
 
Prezes Stowarzyszenia LGR Partnerstwo Jezior - Eugeniusz Nykiel w swoim pierwszym przemówieniu podziękował za wybór oraz podkreślił, że "...przed nowym Zarządem oraz członkami LGR czekają wyjątkowe wyzwania. Następne walne Zgromadzenie to zmiany w statucie Stowarzyszenia. Następnie rok 2021/2022 praca nad nową Rybacką Lokalną Strategią Rozwoju. Nowy okres programowania jest wyjątkowo zagadkowy. Jest wiele niejasności.", które na miarę swojej obecnej wiedzy wyjaśnił Zastępca Dyrektora Wydziału Rolnictwa i Rybactwa Urzędu Marszałkowskiego - Krzysztof Berest. Podziękował za zaproszenie i potwierdził, że "...jest to dobry moment na odtworzenie LGR".
"Myślę , że bardziej zaciśniemy współpracę pomiędzy LGD "Lider Pojezierza" i LGR "Partnerstwem Jezior"  w najbliższym okresie. Nasze biuro w Barlinku jest do dyspozycji LGR" - tak podsumował wybór nowego Zarządu LGR Prezes Stowarzyszenia "Lider Pojezierza" Krzysztof Wiklak. 
 
Zapraszamy do współpracy z Rybacką Grupą Działania Stowarzyszeniem "Partnerstwo Jezior" wszystkich mieszkańców, organizacje społeczne, przedsiębiorców, rybaków i ich rodzin, samorządy z obszaru 13 gmin: Boleszkowice, Trzcińsko Zdrój, Dębno, Myślibórz, Nowogródek Pomorski, Lipiany, Przelewice, Barlinek, Pełczyce, Choszczno, Recz, Krzęcin i Bierzwnik. 
 
Zapraszamy również na korzystanie, ze strony internetowej www.partnerstwojezior.pl
Tagged Under