Pomorze Zachodnie zyskało nowe miejsce rekreacji.  Na jeziorze w Żukowie pojawił się pływający pomost. Zadanie to, z pomocą unijnych środków z PO RYBY 2014-2020, zrealizowała Gmina Przelewice. Uroczyste otwarcie inwestycji odbyło się w niedzielę, 23 sierpnia br. z udziałem wicemarszałka Województwa Zachodniopomorskiego Olgierda Kustosza.

Mieszkańcy gminy Przelewice mogą korzystać z nowego, pływającego pomostu, który pojawił się na Jeziorze Płoń. Akwen zlokalizowany jest w pobliżu miejscowości takich jak Karsko, Oćwieka i Przelewice. Nowy obiekt ma  25 m długości.

- Inwestycja posłuży mieszkańcom Gminy Przelewice i turystom naszego regionu. Cieszę się, że w mojej rodzinnej gminie pojawiła tak ciekawa infrastruktura nad jeziorem – napisał na swoim profilu w mediach społecznościowych wicemarszałek Olgierd Kustosz.

Unijne środki trafiły do Gminy Przelewice za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Lider Pojezierza”. Całkowity koszt projektu to ok. 65 tys. zł. Dofinansowanie z PO RYBY 2014-2020 wyniosło ponad 55 tys. zł.

W ramach PO „Rybactwo i Morze” 2014-2020, Priorytet  4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, Lokalne Grupy Działania realizują zadania nakierowane m.in. na tworzenie miejsc pracy, utrzymanie miejsc zagrożonych likwidacją,  rozwijanie i tworzenie nowych przedsiębiorstw. Położenie geograficzne województwa sprzyja rozwojowi turystyki, a dzięki dofinansowaniu możliwe jest tworzenie, rozwijanie i wyposażanie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej właśnie na obszarach wiejskich.

 

Tagged Under

Nasi partnerzy

Gmina Barlinek

Gmina Bierzwnik

Gmina Boleszkowice

Gmina Choszczno

Gmina Dębno

Gmina Krzęcin

Gmina Lipiany

Gmina Myślibórz

Gmina Nowogródek-Pomorski

Gmina Pełczyce

Powiat Choszczeński

Gmina Przelewice

Gmina Recz

Gmina Trzcińsko-Zdrój


Więcej...


Więcej...

Zapisz się do naszego newslettera

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego NEWSLETTERA! Będziesz widział o wszystkich ważnych wydarzeniach pierwszy...


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”,
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

"Europejski Fundusz Morski i Rybacki",
Instytucja Zarządzająca PO Rybactwo i Morze 2014-2020 - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strate­gii Roz­woju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR),
w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” 
objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020
w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR.