„Bezpiecznie nad wodą – aktywnie i sportowo!"

Drukuj
piątek, 21 sierpień 2020 Kategoria: Aktualności

Całkowita wartość projektu to 10 632,00 zł, dofinansowanie wynosi 9 500,00 zł, a wkład własny powiatu 1 132,00 zł. Umowę podpisali: Paweł Szuber – Wicestarosta Powiatu Choszczeńskiego i  Krzysztof Wiklak – Prezes Stowarzyszenia ,,Lider Pojezierza”.

Projekt realizowany jest w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Lider Pojezierza” (nabór 1/2019/G – Zagospodarowanie przestrzeni społecznej).

 

Tagged Under