Podpisanie umowy na dofinansowanie projektu pn.”Inteligentne wioski, a dobre praktyki”

Drukuj
wtorek, 21 lipiec 2020 Kategoria: Aktualności

Celem operacji  jest zwiększenie wiedzy na temat projektów, które wpłynęły na rozwój gospodarczy obszaru  wykorzystując naturalny potencjał środowiska, zasoby kulturowe, a także projektów, które wspierały proces aktywizacji mieszkańców, promocję obszaru.  Na obszarze LGD Partnerstwo Izerskie wśród  przykładów   „dobrych praktyk” są wioski tematyczne , które nawiązują do nowego podejścia w zakresie kształtowania polityki UE tzw. Koncepcji inteligentnych Wiosek. Inteligentne wioski to obszary wiejskie w których lokalna społeczność w oparciu o mocne strony i zasoby pragnie rozwijać się, wyróżniać na tle innych miejscowości.  W inteligentnych wioskach wychodzi się z założenia, że każdy mieszkaniec wsi ma coś do zaoferowania innym, tylko niekiedy trzeba pomóc mu to odnaleźć. Mieszkańcy inteligentnych wiosek umieją tworzyć nowe miejsca pracy, dbają o środowisko, wdrażają nowe technologie, ale zachowują swoją tożsamość. Ważnym tematem jest    poprawa mobilności i przedsiębiorczości. Tematem szkolenia są także projekty tzw. Dobre praktyki dofinansowane ze środków Unii Europejskiej, które pewnie by nie powstały lub ich realizacja rozciągnięta byłaby w czasie. Dobre praktyki to działania, które w sposób konkretny i pozytywny dały rezultaty, zawierają pewien potencjał innowacyjności, mogą być powtarzalne i możliwe do zastosowania w podobnych warunkach przez beneficjentów z sektora publicznego, społecznego i gospodarczego.

Operacja skierowana jest przede wszystkim do organów decyzyjnych LGD województwa zachodniopomorskiego lub ich członków. Szkolenie realizowane jest w formie wyjazdu studyjnego w dniach 4-6.08.2020.

W Programie :

Zaprezentowanie 4 Wiosek Tematycznych tj: WIOSKA BARWNYCH WĄTKÓW w Chrośnicy, GRUDZA AKTYWNA WIEŚ, WIOSKA GRYFA w m. Proszówka, WIOSKA MIKOŁAJA w Mikułowie. Przedstawiciele każdej z Wiosek zaprezentują  program swojej działalności, sposób pozyskiwania środków na realizację ich programów.

W ramach wyjazdu studyjnego poznamy przykłady Dobrych Praktyk realizowanych ze środków unijnych z PROW 2014-2020 i RPO na lata 2014-2020 realizowanych przez różne sektory. Będzie także spotkanie z przedstawicielami LGD Partnerstwa Izerskiego i prezentacja ich dorobku. Większość tych operacji wykorzystuje lokalny potencjał-dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe obszaru.

Odwiedź portal Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich-www.ksow.pl

Zostań Partnerem KSOW!

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
„Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi”
„Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „ Krajowa  Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 

Tagged Under