Celem operacji  jest zwiększenie wiedzy na temat projektów, które wpłynęły na rozwój gospodarczy obszaru  wykorzystując naturalny potencjał środowiska, zasoby kulturowe, a także projektów, które wspierały proces aktywizacji mieszkańców, promocję obszaru.  Na obszarze LGD Partnerstwo Izerskie wśród  przykładów   „dobrych praktyk” są wioski tematyczne , które nawiązują do nowego podejścia w zakresie kształtowania polityki UE tzw. Koncepcji inteligentnych Wiosek. Inteligentne wioski to obszary wiejskie w których lokalna społeczność w oparciu o mocne strony i zasoby pragnie rozwijać się, wyróżniać na tle innych miejscowości.  W inteligentnych wioskach wychodzi się z założenia, że każdy mieszkaniec wsi ma coś do zaoferowania innym, tylko niekiedy trzeba pomóc mu to odnaleźć. Mieszkańcy inteligentnych wiosek umieją tworzyć nowe miejsca pracy, dbają o środowisko, wdrażają nowe technologie, ale zachowują swoją tożsamość. Ważnym tematem jest    poprawa mobilności i przedsiębiorczości. Tematem szkolenia są także projekty tzw. Dobre praktyki dofinansowane ze środków Unii Europejskiej, które pewnie by nie powstały lub ich realizacja rozciągnięta byłaby w czasie. Dobre praktyki to działania, które w sposób konkretny i pozytywny dały rezultaty, zawierają pewien potencjał innowacyjności, mogą być powtarzalne i możliwe do zastosowania w podobnych warunkach przez beneficjentów z sektora publicznego, społecznego i gospodarczego.

Operacja skierowana jest przede wszystkim do organów decyzyjnych LGD województwa zachodniopomorskiego lub ich członków. Szkolenie realizowane jest w formie wyjazdu studyjnego w dniach 4-6.08.2020.

W Programie :

Zaprezentowanie 4 Wiosek Tematycznych tj: WIOSKA BARWNYCH WĄTKÓW w Chrośnicy, GRUDZA AKTYWNA WIEŚ, WIOSKA GRYFA w m. Proszówka, WIOSKA MIKOŁAJA w Mikułowie. Przedstawiciele każdej z Wiosek zaprezentują  program swojej działalności, sposób pozyskiwania środków na realizację ich programów.

W ramach wyjazdu studyjnego poznamy przykłady Dobrych Praktyk realizowanych ze środków unijnych z PROW 2014-2020 i RPO na lata 2014-2020 realizowanych przez różne sektory. Będzie także spotkanie z przedstawicielami LGD Partnerstwa Izerskiego i prezentacja ich dorobku. Większość tych operacji wykorzystuje lokalny potencjał-dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe obszaru.

Odwiedź portal Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich-www.ksow.pl

Zostań Partnerem KSOW!

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
„Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi”
„Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „ Krajowa  Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 

Tagged Under

Nasi partnerzy

Gmina Barlinek

Gmina Bierzwnik

Gmina Boleszkowice

Gmina Choszczno

Gmina Dębno

Gmina Krzęcin

Gmina Lipiany

Gmina Myślibórz

Gmina Nowogródek-Pomorski

Gmina Pełczyce

Powiat Choszczeński

Gmina Przelewice

Gmina Recz

Gmina Trzcińsko-Zdrój


Więcej...


Więcej...

Zapisz się do naszego newslettera

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego NEWSLETTERA! Będziesz widział o wszystkich ważnych wydarzeniach pierwszy...


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”,
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

"Europejski Fundusz Morski i Rybacki",
Instytucja Zarządzająca PO Rybactwo i Morze 2014-2020 - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strate­gii Roz­woju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR),
w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” 
objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020
w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR.