Otwarcie ścieżki przyrodniczo- edukacyjnej nad Jeziorem Kuchta w Bierzwniku.

Drukuj
piątek, 17 lipiec 2020 Kategoria: Aktualności

Kraszewski- proboszcz parafii pw. Matki Boskiej Szkaplerznej w Bierzwniku i jednocześnie gospodarz obiektu, a także Pani dr Teresa Stolpiak- Prezes Stowarzyszenia Ochrony Dziedzictwa Cysterskiego w Bierzwniku. Przedstawiono zebranym zarys historyczny dotyczący działalności i architektury opactwa Cysterskiego oraz działania podejmowane obecnie na rzecz odnowy obiektu. Następnie, przy głównej tablicy, uroczyście powitała gości Pani Wójt Aneta Kołuda i zaprosiła na spacer dookoła wzgórza – odnowioną ścieżką edukacyjną.

Kolejnym punktem programu było uroczyste przekazanie mieszkańcom obudowanego źródła wody. W imieniu Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju i Promocji Gminy Bierzwnik o projekcie opowiedziała jego autorka – Pani Magdalena Nowacka- Gołębiewska, która osobiście nadzorowała realizację tego przedsięwzięcia.

Po chwili relaksu i zadumy przy szumie źródlanej wody zaproszeni goście udali się do XIX- wiecznego spichlerza, gdzie czekały na nich dwie wystawy, zorganizowane również przez Panią Magdę Nowacką- Gołębiewską:
- na piętrze wystawa pt. „Kolekcjoner i jego kolekcje” oraz coroczna wystawa etnograficzna pt. „Jesteśmy epizodami  w życiu przedmiotów”.
Wydarzenie zakończył poczęstunek i rozmowy na świeżym powietrzu przed Lamusem.

Przypomnijmy, ścieżka powstała w 2005 r. z inicjatywy Stowarzyszenia Ochrony Dziedzictwa Pocysterskiego w Bierzwniku jednak z upływem lat tablice uległy zniszczeniu.

W związku z ogromną wartością tego terenu dla społeczności lokalnej Gmina Bierzwnik przystąpiła do jej odnowy poprzez wymianę tablic oraz doposażenie w miejsca wypoczynku i w stojak na rowery. Innowacją nowej ścieżki jest kod QR, dzięki któremu, w dwóch wersjach językowych (polska i niemiecka), można wysłuchać treści tablic. Autorem treści merytorycznej tablic jest dr Barbara Stolpiak, a opracowania graficznego dokonała mgr Daria Olejniczak.

Na inwestycję pozyskano środki w wysokości 32 216,00 zł, a całkowity koszt zadania wyniósł 37 904,95 zł. Środki unijne trafiły do Gminy za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania: Stowarzyszenie Lider Pojezierza. Projekt został współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego- działanie „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” w ramach Priorytetu 4 ”Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze”).

Dziękujemy wszystkim zaproszonym gościom i mieszkańcom Gminy Bierzwnik za udział w tym ważnym dla nas wszystkich wydarzeniu.

Do zobaczenia na ścieżce!

Tagged Under