Gmina Dębno realizuje projekt pn. „Zakup łodzi Wahly wraz z działaniami aktywizującymi nad jeziorem w Ostrowcu i Lipowo w gminie Dębno”. Koszt całkowity przedsięwzięcia wynosi 103 564 zł, w tym 88 tys. zł dofinansowania.

Finansowe wsparcie pozwoliło zakupić łódź motorową z konsolą sterową z owiewką, relingiem i oparciem. Na łodzi będzie mogło znajdować się maksymalnie 9 osób. Posiada silnik o mocy 50 kW. Dodatkowym wyposażeniem jest przyczepa podłodziowa, która umożliwi przetransportowanie łodzi np. nad jezioro Ostrowieckie. Dzięki swoim niewielkim wymiarom i wadze, a jednocześnie sporym pokładem do zabudowy, cieszy się dużą popularnością wśród służb ratowniczych. Koszt nowej łodzi wyniósł 80 tys. zł.

W ramach projektu zaplanowano także organizację działań aktywizujących. Już 16 lipca br. o godz. 13.00 na plaży miejskiej w Dębnie odbędą się warsztaty z zasad korzystania z łodzi oraz szkolenie z pierwszej pomocy.

17 lipca br. o godz. 16.00 również na plaży w Dębnie odbędzie się impreza promująca zakup łodzi pn. „Bezpiecznie i wesoło łodzią po jeziorze Lipowo”. Identyczne spotkanie zaplanowano 21 sierpnia o godz. 16.00 na plaży w Ostrowcu.  

Dla uczestników wszystkich spotkań przygotowano poczęstunek oraz gadżety promocyjne. Zapraszamy wszystkich mieszkańców z obszaru LGD. Liczba miejsc ograniczona.

Zadanie realizowane jest w ramach działania 4.2 „Rewitalizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” w ramach Priorytetu 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze”.

Wydział Planowania i Rozwoju
Urząd Miejski w Dębnie

Tagged Under

Nasi partnerzy

Gmina Barlinek

Gmina Bierzwnik

Gmina Boleszkowice

Gmina Choszczno

Gmina Dębno

Gmina Krzęcin

Gmina Lipiany

Gmina Myślibórz

Gmina Nowogródek-Pomorski

Gmina Pełczyce

Powiat Choszczeński

Gmina Przelewice

Gmina Recz

Gmina Trzcińsko-Zdrój


Więcej...


Więcej...

Zapisz się do naszego newslettera

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego NEWSLETTERA! Będziesz widział o wszystkich ważnych wydarzeniach pierwszy...


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”,
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

"Europejski Fundusz Morski i Rybacki",
Instytucja Zarządzająca PO Rybactwo i Morze 2014-2020 - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strate­gii Roz­woju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR),
w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” 
objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020
w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR.