Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lider Pojezierza przeniesione na sierpień 2020.

Drukuj
czwartek, 09 lipiec 2020 Kategoria: Aktualności
 
Mamy taką możliwość zgodnie z przepisami obowiązującego prawa. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji (Dz.U. z 2020 r. poz. 570) przedłużyło termin na złożenie obowiązkowego sprawozdania finansowego. W świetle tego rozwiązania sprawozdawcze walne planujemy zwołać na sierpień br.  
 
O szczegółowym terminie zebrania zostaniecie Państwo zawiadomieni.
 
Sprawozdania z prac poszczególnych organów Stowarzyszenia są do wglądu w Biurze LGD Lider Pojezierza. 
 
Oprócz przedstawienia sprawozdania za 2019 rok i prośba o udzieleniu absolutorium zaproponujemy członkom WZC podjęcie uchwał w sprawie uzupełnienia składu zarządu (rezygnacja z prac zarządu 1 osoby), uzupełnienie składu Rady LGD.  
 
Serdecznie pozdrawiamy 
Zarząd Stowarzyszenia Lider Pojezierza. 
Tagged Under