Komunikat Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 05 maja 2020 r.

Drukuj
czwartek, 07 maj 2020 Kategoria: Aktualności

W ślad za pismem z dnia 23 kwietnia br., znak: WPR.wwp.510.3.2020, dotyczącym informacji o wejściu w życie przepisów zmieniających ustawę dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata2014-2020 (Dz. U.z 2020 r. poz. 217 i 300) wprowadzonych ustawą z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. poz. 695) i przedstawieniu prawnych rozwiązań systemowych w odniesieniu do wszystkich instrumentów wsparcia w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, z uwagi na specyfikę poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020, przedstawiam szczegółowe wyjaśnienia dotyczące stosowania zmienionych przepisów oraz rozwiązań w ramach przedmiotowego instrumentu wsparcia.

 

Załączniki:
Pobierz plik (pismo do samorządów, ARiMR i PSLGD ws zobowiązań_podpisane.pdf)Pismo do samorządów, ARiMR [ ]168 kB
Tagged Under