Pomoc dla przedsiębiorców z ustawy o tarczy antykryzysowej

Drukuj
poniedziałek, 06 kwiecień 2020 Kategoria: Aktualności

Wnioski do tarczy do ZUS https://we.tl/t-RrnoHhhP6f

1) zwolnienie samozatrudnionych, ze składek za marzec, kwiecień i maj 2020 r.

- do dnia 30 czerwca należy złożyć wniosek za pośrednictwem portalu ZUS PUE jeżeli płatnik posiada, za pośrednictwem poczty listem poleconym lub osobiście do skrzynki na dokumenty w każdym oddziale ZUS
- działalność musi być aktywna przed dniem 1 lutego 2020
- przychód w pierwszym miesiącu za który składany jest wniosek nie może przekroczyć kwoty 15 681 zł
- przekazanie dokumentów rozliczeniowych – deklaracji do ZUS

2) Świadczenie postojowe dla samo zatrudnionych wynosi 2080 zł (80 proc. minimalnego wynagrodzenia) i jest nieoskładkowane oraz nieopodatkowane.

Warunkiem uzyskania świadczenia jest, aby:

- przychód w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku nie przekroczył kwoty 15681 zł
- przychód w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku musi spaść o co najmniej 15% w stosunku do miesiąca poprzedniego
- nie posiada się innego tytułu do ubezpieczeń społecznych\
- Samozatrudnieni rozliczający się w formie karty podatkowej, którzy korzystają ze zwolnienia z podatku VAT, nie posiadający innego tytułu do ubezpieczeń społecznych mogą otrzymać świadczenie postojowe w wysokości 1300 zł.

3) Zwolnienie małych firm, zgłaszających do 9 osób do ubezpieczeń społecznych wykazanych na dzień 29 lutego 2020, ze składek za marzec, kwiecień i maj 2020 r.

Warunkiem uzyskania jest:

- do dnia 30 czerwca złożyć wniosek za pośrednictwem portalu ZUS PUE jeżeli płatnik posiada, za pośrednictwem poczty listem poleconym lub osobiście do skrzynki na dokumenty w każdym oddziale ZUS
- działalność aktywna przed dniem 1 lutego 2020
- złożenie dokumentów rozliczeniowych i imiennych raportów

4) Świadczenie postojowe dla osób, które wykonują umowy cywilnoprawne (umowy zlecenia, agencyjne, o dzieło)

Warunki:

- umowa cywilnoprawna zawarta przed 1 lutego 2020 r.
- suma przychodów z umów cywilnoprawnych w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym składa się wniosek o świadczenie postojowe wynosi do 1 299,99 zł (mniej niż 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2020 r.), to świadczenie postojowe przysługuje w wysokości sumy wynagrodzeń z tych umów.
- jeżeli suma umów była wyższa niż 1299,99 zł to postojowe przysługuje w wysokości 80 % minimalnego wynagrodzenia.
- brak innego tytułu do ubezpieczenia społecznego (np. umowa o pracę i jednocześnie zlecenie wyklucza możliwość uzyskania świadczenia)
- przychód z umowy cywilnoprawnej uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym złożyłeś wniosek o świadczenie postojowe nie przekroczył kwoty 15 681 zł
- oświadczenie zleceniobiorcy, że nie podlega się społecznym z innego tytułu i o kwocie przychodów z innych umów
- wniosek zleceniodawcy złożony do ZUS wraz z kopią umowy cywilnoprawnej

 

Biuro prawne Stowarzyszenia Lider Pojezierza
Michał Marciniak

Tagged Under