Wnioski do tarczy do ZUS https://we.tl/t-RrnoHhhP6f

1) zwolnienie samozatrudnionych, ze składek za marzec, kwiecień i maj 2020 r.

- do dnia 30 czerwca należy złożyć wniosek za pośrednictwem portalu ZUS PUE jeżeli płatnik posiada, za pośrednictwem poczty listem poleconym lub osobiście do skrzynki na dokumenty w każdym oddziale ZUS
- działalność musi być aktywna przed dniem 1 lutego 2020
- przychód w pierwszym miesiącu za który składany jest wniosek nie może przekroczyć kwoty 15 681 zł
- przekazanie dokumentów rozliczeniowych – deklaracji do ZUS

2) Świadczenie postojowe dla samo zatrudnionych wynosi 2080 zł (80 proc. minimalnego wynagrodzenia) i jest nieoskładkowane oraz nieopodatkowane.

Warunkiem uzyskania świadczenia jest, aby:

- przychód w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku nie przekroczył kwoty 15681 zł
- przychód w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku musi spaść o co najmniej 15% w stosunku do miesiąca poprzedniego
- nie posiada się innego tytułu do ubezpieczeń społecznych\
- Samozatrudnieni rozliczający się w formie karty podatkowej, którzy korzystają ze zwolnienia z podatku VAT, nie posiadający innego tytułu do ubezpieczeń społecznych mogą otrzymać świadczenie postojowe w wysokości 1300 zł.

3) Zwolnienie małych firm, zgłaszających do 9 osób do ubezpieczeń społecznych wykazanych na dzień 29 lutego 2020, ze składek za marzec, kwiecień i maj 2020 r.

Warunkiem uzyskania jest:

- do dnia 30 czerwca złożyć wniosek za pośrednictwem portalu ZUS PUE jeżeli płatnik posiada, za pośrednictwem poczty listem poleconym lub osobiście do skrzynki na dokumenty w każdym oddziale ZUS
- działalność aktywna przed dniem 1 lutego 2020
- złożenie dokumentów rozliczeniowych i imiennych raportów

4) Świadczenie postojowe dla osób, które wykonują umowy cywilnoprawne (umowy zlecenia, agencyjne, o dzieło)

Warunki:

- umowa cywilnoprawna zawarta przed 1 lutego 2020 r.
- suma przychodów z umów cywilnoprawnych w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym składa się wniosek o świadczenie postojowe wynosi do 1 299,99 zł (mniej niż 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2020 r.), to świadczenie postojowe przysługuje w wysokości sumy wynagrodzeń z tych umów.
- jeżeli suma umów była wyższa niż 1299,99 zł to postojowe przysługuje w wysokości 80 % minimalnego wynagrodzenia.
- brak innego tytułu do ubezpieczenia społecznego (np. umowa o pracę i jednocześnie zlecenie wyklucza możliwość uzyskania świadczenia)
- przychód z umowy cywilnoprawnej uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym złożyłeś wniosek o świadczenie postojowe nie przekroczył kwoty 15 681 zł
- oświadczenie zleceniobiorcy, że nie podlega się społecznym z innego tytułu i o kwocie przychodów z innych umów
- wniosek zleceniodawcy złożony do ZUS wraz z kopią umowy cywilnoprawnej

 

Biuro prawne Stowarzyszenia Lider Pojezierza
Michał Marciniak

Tagged Under

Nasi partnerzy

Gmina Barlinek

Gmina Bierzwnik

Gmina Boleszkowice

Gmina Choszczno

Gmina Dębno

Gmina Krzęcin

Gmina Lipiany

Gmina Myślibórz

Powiat Myśliborski

Gmina Nowogródek-Pomorski

Gmina Pełczyce

Powiat Choszczeński

Gmina Przelewice

Gmina Recz

Gmina Trzcińsko-Zdrój


Więcej...


Więcej...

Zapisz się do naszego newslettera

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego NEWSLETTERA! Będziesz widział o wszystkich ważnych wydarzeniach pierwszy...


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”,
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

"Europejski Fundusz Morski i Rybacki",
Instytucja Zarządzająca PO Rybactwo i Morze 2014-2020 - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strate­gii Roz­woju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR),
w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” 
objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020
w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR.