Przyszłość Lokalnych Grup Działania i Lokalnych Grup Rybackich.

Drukuj
środa, 01 lipiec 2015 Kategoria: Aktualności

 

Pan Wicemarszałek Jarosław Rzepa omówił temat dotyczący przyszłości programu Leader w perspektywie 2014-2020. Upewnił uczestników, że ważnym elementem rozwoju województwa są Lokalne Grupy.  Ponadto, przedstawił aktualny stan obszarów, na których będą działały Lokalne Strategie Rozwoju. - monofunduszowe i wielofunduszowe.

Nowy podział grup przedstawia się następująco: 5 Lokalnych Grup Rybackich - strategia monofunduszowa - PO "Morze i Rybactwo", 10 Lokalnych Grup Działania - strategia monofunduszowa - PROW i 3 LGD - strategie wielofunduszowe - PROW i PO "Morze
i Rybactwo

O nowej perspektywie finansowej PROW 2014-2020 z harmonogramem ogłaszania naborów i terminu składania wniosków o przyznanie pomocy mówił Dyrektor Wydziału Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Artur Przybylski.

- Do końca lipca w województwie zachodniopomorskim należy składać wnioski o wsparcie przygotowawcze na tworzenie nowych strategii. Gotowe strategie mają trafić do PROW do 15 listopada 2015 roku.

Przedstawiciele Wydziału Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich przedstawili  zasady otrzymania wsparcia przygotowawczego. Omówiony został  wniosek o przyznanie pomocy i wniosek o płatność.

Sprawozdanie z  Ogólnopolskiego Sympozjum Lokalnych Grup Działania z Wdzydz Kiszewskich przedstawiła Agnieszka Brodowska z LGD Powiatu Świdwińskiego.

Prezydent  Zachodniopomorskiej Sieci Lider Ireneusz Kostka, omówił zarys dalszej współpracy LGD i LGR przy tworzeniu strategii jak i współpracy w ogóle, podsumowując jednocześnie całe wtorkowe spotkanie. W swej prezentacji przedstawił pola współpracy obu grup. Omówił też mocno zaawansowane prace nad  projektami współpracy; międzynarodowe, międzyregionalne i regionalne.  

Tagged Under