Zakup mobilnej sceny oraz zagospodarowanie plaży miejskiej w Choszcznie

Drukuj
poniedziałek, 02 marzec 2020 Kategoria: Aktualności

Unijne wsparcie, które trafiło do Powiatu Choszczeńskiego, pozwoli na zakup wyjątkowej mobilnej sceny, która dzięki inicjatywie powiatowych samorządowców będzie podstawowym elementem promocji nie tylko tradycji rybackich obszaru powiatu, na którym mieszka 68 rybaków, ale też wzmocni wieź krzewienia kultury społeczeństwa mieszkającego na obszarze, którego niemalże 20 % to jeziora i stawy. Może doczekamy się imprez w postaci szantów, rybactwa śródlądowego a może powrócimy do starych tradycji naszych przodków, rybaków, którzy oprócz świetnych wyrobów z ryb nierzadko przyśpiewywali sobie podczas prac połowowych. 

Dzięki tej operacji na terenach przywodnych, pojawi się możliwość organizowania również imprez rekreacyjno -sportowych, turystycznych oraz kulturalnych. Kwota dofinansowania 85 763,00 zł.

Dofinansowanie otrzymała też Gmina Choszczno, która zagospodaruje plażę miejską nad jeziorze Klukom. Staną tam ławo-stoły oraz plac zabaw dla dzieci a stary, wyeksploatowany sprzęt wodny, zastąpiony zostanie nowoczesnymi urządzeniami pływającymi - rowery wodne w tym z silnikiem elektrycznym. Nowy sezon wodny w Choszcznie  zapowiada się wyjątkowo atrakcyjnie.

Środki zostały pozyskane poprzez Lokalna Grupę Działania Stowarzyszenie "Lider Pojezierza" z "Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego", Instytucja Zarządzająca PO Rybactwo i Morze 2014-2020 - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii Rozowoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR). 

 

Tagged Under