Unijne wsparcie, które trafiło do Powiatu Choszczeńskiego, pozwoli na zakup wyjątkowej mobilnej sceny, która dzięki inicjatywie powiatowych samorządowców będzie podstawowym elementem promocji nie tylko tradycji rybackich obszaru powiatu, na którym mieszka 68 rybaków, ale też wzmocni wieź krzewienia kultury społeczeństwa mieszkającego na obszarze, którego niemalże 20 % to jeziora i stawy. Może doczekamy się imprez w postaci szantów, rybactwa śródlądowego a może powrócimy do starych tradycji naszych przodków, rybaków, którzy oprócz świetnych wyrobów z ryb nierzadko przyśpiewywali sobie podczas prac połowowych. 

Dzięki tej operacji na terenach przywodnych, pojawi się możliwość organizowania również imprez rekreacyjno -sportowych, turystycznych oraz kulturalnych. Kwota dofinansowania 85 763,00 zł.

Dofinansowanie otrzymała też Gmina Choszczno, która zagospodaruje plażę miejską nad jeziorze Klukom. Staną tam ławo-stoły oraz plac zabaw dla dzieci a stary, wyeksploatowany sprzęt wodny, zastąpiony zostanie nowoczesnymi urządzeniami pływającymi - rowery wodne w tym z silnikiem elektrycznym. Nowy sezon wodny w Choszcznie  zapowiada się wyjątkowo atrakcyjnie.

Środki zostały pozyskane poprzez Lokalna Grupę Działania Stowarzyszenie "Lider Pojezierza" z "Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego", Instytucja Zarządzająca PO Rybactwo i Morze 2014-2020 - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii Rozowoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR). 

 

Tagged Under

Nasi partnerzy

Gmina Barlinek

Gmina Bierzwnik

Gmina Boleszkowice

Gmina Choszczno

Gmina Dębno

Gmina Krzęcin

Gmina Lipiany

Gmina Myślibórz

Powiat Myśliborski

Gmina Nowogródek-Pomorski

Gmina Pełczyce

Powiat Choszczeński

Gmina Przelewice

Gmina Recz

Gmina Trzcińsko-Zdrój


Więcej...


Więcej...

Zapisz się do naszego newslettera

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego NEWSLETTERA! Będziesz widział o wszystkich ważnych wydarzeniach pierwszy...


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”,
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

"Europejski Fundusz Morski i Rybacki",
Instytucja Zarządzająca PO Rybactwo i Morze 2014-2020 - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strate­gii Roz­woju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR),
w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” 
objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020
w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR.