Projekt zakłada m.in. utworzenie mobilnej aplikacji turystycznej, w której znajdziemy informacje nt. krajobrazów, historii i zabytków Bierzwnika. Sam szlak edukacyjno- przyrodniczy usytuowany będzie na odtworzonej ścieżce wzdłuż Jeziora Kuchta w Bierzwniku. Na ww. obszarze stanie 8 tablic informacyjnych, a przy pierwszej z nich umieszony będzie też tzw. kod QR, który umożliwi turystom – po wcześniejszym zeskanowaniu telefonem/ tabletem - odtworzyć nagrania informacyjne (w języku polskim i niemieckim). Tablice informacyjne i aplikacja, będą miały na celu przekazanie wiadomości nt.: walorów przyrodniczych, historii i zabytkach Bierzwnika.

W ramach projektu na terenie przebiegającego szlaku ustawione zostaną ławki, kosze na śmieci i stojaki na rowery. Wzbogacona infrastruktura turystyczno- wypoczynkowa, ma sprzyjać będzie spacerom turystów zarówno z Polski jak i zza granicy. Otwarcie szlaku planowane jest na maj 2020 r.

Dofinansowanie operacji pochodzi z  Programu Operacyjnego ,,Rybactwo i Morze” 2014-2020 i wynosi ok. 32 tys. zł, a całkowity koszt zadania to ponad 37 tys. zł. Unijne środki trafią do Gminy Bierzwnik za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania:  Stowarzyszenie „Lider Pojezierza”.

 

Tagged Under

Nasi partnerzy

Gmina Barlinek

Gmina Bierzwnik

Gmina Boleszkowice

Gmina Choszczno

Gmina Dębno

Gmina Krzęcin

Gmina Lipiany

Gmina Myślibórz

Powiat Myśliborski

Gmina Nowogródek-Pomorski

Gmina Pełczyce

Powiat Choszczeński

Gmina Przelewice

Gmina Recz

Gmina Trzcińsko-Zdrój


Więcej...


Więcej...

Zapisz się do naszego newslettera

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego NEWSLETTERA! Będziesz widział o wszystkich ważnych wydarzeniach pierwszy...


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”,
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

"Europejski Fundusz Morski i Rybacki",
Instytucja Zarządzająca PO Rybactwo i Morze 2014-2020 - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strate­gii Roz­woju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR),
w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” 
objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020
w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR.