Harmonogram 2 dniowej konferencji obejmował m.in.:

- bieżące wykorzystanie środków w ramach poddziałania 19.2 (projekty grantowe + II kamień milowy);

- omówienie zasad przeprowadzania i oceny zamówień publicznych, najczęściej popełniane błędy na etapie rozliczania wniosków o płatność;

- kontrola lokalnych grup działania w ramach § 5umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność;

- stan wdrażania Priorytetu IV PO ,,Rybactwo i Morze” wraz z ogólnym zarysem przyszłej perspektywy finansowej;

- RLKS (Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność) na przykładzie Programu Społecznik i innych programów aktywności społecznej oraz doświadczenia organu nadzoru we współpracy z lokalnymi grupami po zmianie ustawy Prawo o stowarzyszeniach;

- możliwość współpracy w obszarze turystyki i funduszu małych projektów;

- rewitalizacja i ekonomia społeczna na obszarach wiejskich i w małych miastach;

- wdrażanie i rewitalizacja RLKS w Województwie Kujawsko- Pomorskim, jako dobry przykład dla pozostałych samorządów w nowej perspektywie finansowej;

- terytorializacja polityki rozwoju w województwie zachodniopomorskim;

- założenia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2021-2027;

- działalność i plany Federacji Lokalnych Grup Działania Pomorza Zachodniego oraz podsumowanie konferencji ,,FARNET” w Brukseli (3-4 grudzień 2019 r.);

- aktywizacja i aktywność Zarządów LGD oraz pojawiające się problemy pracowników biur LGD;

- przedstawienie dobrych praktyk zachodniopomorskich LGD.

Podczas konferencji padło wiele pytań, dzięki czemu wywiązały się ciekawe dyskusje między uczestnikami oraz padło wiele propozycji na działanie w nowej perspektywie 2021-2027.

Tagged Under

Nasi partnerzy

Gmina Barlinek

Gmina Bierzwnik

Gmina Boleszkowice

Gmina Choszczno

Gmina Dębno

Gmina Krzęcin

Gmina Lipiany

Gmina Myślibórz

Powiat Myśliborski

Gmina Nowogródek-Pomorski

Gmina Pełczyce

Powiat Choszczeński

Gmina Przelewice

Gmina Recz

Gmina Trzcińsko-Zdrój


Więcej...


Więcej...

Zapisz się do naszego newslettera

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego NEWSLETTERA! Będziesz widział o wszystkich ważnych wydarzeniach pierwszy...


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”,
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

"Europejski Fundusz Morski i Rybacki",
Instytucja Zarządzająca PO Rybactwo i Morze 2014-2020 - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strate­gii Roz­woju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR),
w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” 
objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020
w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR.