Projekt operacji zakłada stworzenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej nad Jeziorem Golenickim:

- zbudowanie plaży i ułożenie kostki brukowej na części terenu;

- ustawienie ławek parkowych, grilla kamiennego, stojaka na rowery, ławostołów i koszy na śmieci.

Ww. infrastruktura ma służyć, jako obiekt turystyczny ogólnodostępny i przede wszystkim bezpłatny dla mieszkańców i turystów.

Dofinansowanie w kwocie 88 000,00 zł pochodzi z Programu Operacyjnego ,,Rybactwo i Morze” 2014-2020, a całkowity koszt operacji wyniesie ok. 200 000,00 zł. Unijne środki trafią do Gminy Myślibórz za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania:  Stowarzyszenie „Lider Pojezierza”. Zakończenie inwestycji planowane jest na maj 2021 r.

Tagged Under

Nasi partnerzy

Gmina Barlinek

Gmina Bierzwnik

Gmina Boleszkowice

Gmina Choszczno

Gmina Dębno

Gmina Krzęcin

Gmina Lipiany

Gmina Myślibórz

Powiat Myśliborski

Gmina Nowogródek-Pomorski

Gmina Pełczyce

Powiat Choszczeński

Gmina Przelewice

Gmina Recz

Gmina Trzcińsko-Zdrój


Więcej...


Więcej...

Zapisz się do naszego newslettera

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego NEWSLETTERA! Będziesz widział o wszystkich ważnych wydarzeniach pierwszy...


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”,
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

"Europejski Fundusz Morski i Rybacki",
Instytucja Zarządzająca PO Rybactwo i Morze 2014-2020 - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strate­gii Roz­woju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR),
w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” 
objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020
w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR.