Projekt Rewitalizacja

Drukuj
poniedziałek, 03 luty 2020 Kategoria: Aktualności

Zadanie ma wiele celów, przede wszystkim:
- wzmocnienie zdolności jednostek samorządu terytorialnego do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych;
- wsparcie gmin w przygotowaniu lub aktualizacji gminnych programów rewitalizacji;
- doskonalenie umiejętności zarządzania rewitalizacją i włączenia społecznego mieszkańców;
- przyswojenie narzędzi wprowadzonych wraz z Ustawą o rewitalizacji;
- dostarczenie wiedzy w zakresie dostępności w rewitalizacji;
- wypracowania i wdrożenie systemu monitorowania rewitalizacji w gminach i na poziomie regionu.

Uzyskanie powyższych kompetencji możliwe będzie dzięki przeprowadzeniu 4-ro modułowego szkolenia dedykowanego pracownikom gmin.

W pierwszym półroczu roku 2020 planowane są cztery dwudniowe spotkania edukacyjne na temat: "Wykorzystanie narzędzi wynikających z ustawy o rewitalizacji".
W drugim półroczu 2020 roku mają odbyć się dwudniowe wizyty studyjne dotyczące tematyki zarządzania rewitalizacją i włączenia społeczności lokalnej we wdrażanie programów rewitalizacji. W roku 2021 zostaną zorganizowane spotkania edukacyjne dotyczące monitoringu i ewaluacji działań rewitalizacyjnych oraz dostępności.

W Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej UMWZ funkcjonuje Zespół ds. rewitalizacji, który zapewnia doradztwo i wsparcie w zakresie prowadzenia działań rewitalizacyjnych. Przewidziane, w ramach realizacji projektu wsparcie kierowane jest do gmin, których programy rewitalizacji ujęte są w Wykazie programów rewitalizacji oraz gmin, które zadeklarują realizację działań rewitalizacyjnych w przyszłości. Zgodnie z umową Zadanie będzie realizowane do 31 października 2021 roku.

Serdecznie zapraszamy wszystkie gminy naszego regionu do współpracy i skorzystania z oferty.

Więcej informacji na stronie:

http://www.rewitalizacja.wzp.pl/projekt-0

Tagged Under