Warsztat refleksyjny

Drukuj
poniedziałek, 03 luty 2020 Kategoria: Aktualności

Warsztat przeprowadzony został 30 stycznia 2020 r. w Pensjonacie ,,Nowy Młyn” w Namyślinie (Gmina Boleszkowice) o godz. 9.00.

Do udziału w warsztacie zaproszeni zostali Członkowie: Zarządu, Rady, Komisji Rewizyjnej i Stowarzyszenia oraz Pracowników Biura, nasi wnioskodawcy jak i przedstawiciele samorządu Województwa Zachodniopomorskiego oraz sąsiednie LGD. Podczas warsztatu, podjęta została dyskusja w oparciu o dane, które przygotowało biuro LGD oraz Państwa doświadczenia, mianowicie:

- przebieg procesu naboru o oceny dotychczasowych operacji;

- analiza wskaźników, celów oraz przedsięwzięć w LSR na lata 2014-2020;

- podsumowanie realizacji wskaźników produktu w przedsięwzięciach w działaniu 19.2;

- podsumowanie realizacji wskaźników produktu w projektach współpracy działanie 19.3;

- podsumowanie realizacji wskaźników produktu w poszczególnych przedsięwzięciach w 19.4

- omówienie wniosków i zmian w LSR. Przygotowanie propozycji do zmian do LSR.

W trakcie warsztatu zostały wypracowane wnioski i rekomendacje oraz sposób ich wykorzystania. Podsumowanie spotkania zakończyło się zebraniem wszystkich ustaleń dotyczących koniecznych działań do wdrożenia w bieżącym 2020 roku.

Dziękujemy wszystkim zebranym, za udział w warsztacie refleksyjnym, którego celem było podsumowanie minionego roku pod względem wdrażania LSR 2014-2020.

Tagged Under