Otwarcie Placu Zabaw w Pyrzycach

Drukuj
czwartek, 12 grudzień 2019 Kategoria: Aktualności

Pierwsze z nich to zadanie mieszkańców i wolontariuszy Przywodzia „Remont dachu świetlicy wiejskiej” i „Kuchenna rewolucja- remont i doposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej w Przywodziu”. Członkowie grup inicjatywnych bardzo angażują się w swoje zadania Projektu 7.1 „ Poszukiwacze zaginionych inicjatyw„ współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WZ 2014-2020, Oś priorytetowa VII Włączenie Społeczne Działanie 7.1. Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym.

 

Tagged Under