Obejmowały one:

- ,,Wykorzystanie nowoczesnych technologii informatycznych w tym internetu i social mediów w biznesie”- wykład poprowadzi ł Pan Igor Dąbrowski;

- ,,Fundusze europejskie dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców oraz osób rozpoczynających działalność gospodarczą” – wykład poprowadził Pan Ireneusz Kostka.

Podczas szkolenia poruszono takie kwestie: jak wykorzystać nowoczesne technologie w prowadzeniu działalności gospodarczej, jakie istnieją programy pomocy i kto może się starać o przyznanie dofinansowania.

Podczas szkolenia wywiązała się niejednokrotnie ciekawa dyskusja w oparciu o dane podawane przez prowadzących szkolenie, zaś sami uczestnicy wymienili się swoimi spostrzeżeniami i pomysłami.

Dziękujemy Gminie Boleszkowice i Panu Krzysztofowi Fira za gościnę w budynku Centrum (tzw. CPL). Na terenie działania Stowarzyszenia ,,Lider Pojezierza” znajduje się jeszcze 12 takich centrów. Na terenie działania Stowarzyszenia „Lider Pojezierza” znajduje się jeszcze 12 takich centrów. Zapraszamy na szkolenia, warsztaty, spotkania organizowane przez naszych Grantobiorców w tychże Centrach.

 

Tagged Under

Nasi partnerzy

Gmina Barlinek

Gmina Bierzwnik

Gmina Boleszkowice

Gmina Choszczno

Gmina Dębno

Gmina Krzęcin

Gmina Lipiany

Gmina Myślibórz

Powiat Myśliborski

Gmina Nowogródek-Pomorski

Gmina Pełczyce

Powiat Choszczeński

Gmina Przelewice

Gmina Recz

Gmina Trzcińsko-Zdrój


Więcej...


Więcej...

Zapisz się do naszego newslettera

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego NEWSLETTERA! Będziesz widział o wszystkich ważnych wydarzeniach pierwszy...


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”,
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

"Europejski Fundusz Morski i Rybacki",
Instytucja Zarządzająca PO Rybactwo i Morze 2014-2020 - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strate­gii Roz­woju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR),
w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” 
objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020
w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR.