„Gdzie w Polsce karmią najlepiej? Cykl wyjazdów studyjnych w poszukiwaniu smaków tradycyjnej kuchni polskiej” - Podsumowanie

Drukuj
poniedziałek, 18 listopad 2019 Kategoria: Aktualności

Każde z miejsc ma w sobie coś wyjątkowego, coś z czym się identyfikuje i wyróżnia w stosunku do innych.. Dlatego odpowiedź na pytanie zawarte w tytule operacji jest zgoła niemożliwa. Każdy region czymś zaskakuje i zachwyca, nie można tego ot tak sklasyfikować. Ale możemy być pewni, że w Polsce dobrze karmią – wszędzie!

W trakcie każdej z wycieczek uczestniczyliśmy w warsztatach kulinarnych, dzięki temu zdobyliśmy nowe umiejętności w gotowaniu, ale nie tylko, poznaliśmy dziedzictwo kulturalne i historyczne poszczególnych rejonów. Jesteśmy bogatsi o nowe doświadczenia. Tak naprawdę ideą projektu było kultywowanie i propagowanie tradycji kulinarnych. Uświadomienie nam i Wam, że elementy kultury ludowej, kształtowanej przez wieki i przekazywanej z pokolenia na pokolenie są nieodzownym elementem naszego dziedzictwa kulturowego, które powinno być szczególnie traktowane i chronione…

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji ze wszystkich wyjazdów. Życzymy przyjemnego oglądania 

Dziękujemy „Błękitne Okna – podróże” z siedzibą w Barlinku za profesjonalne i rzetelne przygotowanie wszystkich wyjazdów! 

Minikowo

Zielona Góra

Toruń

Szymbark

Chojnice

Operacja własna: Kompleksowa organizacja i realizacja zadania pn.: GDZIE W POLSCE KARMIĄ NALEPIEJ? CYKL WYJAZDÓW STUDYJNYCH W POSZUKIWANIU SMAKÓW TRADYCYJNJ KUCHNI POLSKIEJ. Wyjazdy realizowane będą zgodnie z umową o dofinansowanie zawartą pomiędzy Województwem Zachodniopomorskim a LGD realizowaną w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem w zakresie Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych.

Tagged Under