Każde z miejsc ma w sobie coś wyjątkowego, coś z czym się identyfikuje i wyróżnia w stosunku do innych.. Dlatego odpowiedź na pytanie zawarte w tytule operacji jest zgoła niemożliwa. Każdy region czymś zaskakuje i zachwyca, nie można tego ot tak sklasyfikować. Ale możemy być pewni, że w Polsce dobrze karmią – wszędzie!

W trakcie każdej z wycieczek uczestniczyliśmy w warsztatach kulinarnych, dzięki temu zdobyliśmy nowe umiejętności w gotowaniu, ale nie tylko, poznaliśmy dziedzictwo kulturalne i historyczne poszczególnych rejonów. Jesteśmy bogatsi o nowe doświadczenia. Tak naprawdę ideą projektu było kultywowanie i propagowanie tradycji kulinarnych. Uświadomienie nam i Wam, że elementy kultury ludowej, kształtowanej przez wieki i przekazywanej z pokolenia na pokolenie są nieodzownym elementem naszego dziedzictwa kulturowego, które powinno być szczególnie traktowane i chronione…

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji ze wszystkich wyjazdów. Życzymy przyjemnego oglądania 

Dziękujemy „Błękitne Okna – podróże” z siedzibą w Barlinku za profesjonalne i rzetelne przygotowanie wszystkich wyjazdów! 

Minikowo

Zielona Góra

Toruń

Szymbark

Chojnice

Operacja własna: Kompleksowa organizacja i realizacja zadania pn.: GDZIE W POLSCE KARMIĄ NALEPIEJ? CYKL WYJAZDÓW STUDYJNYCH W POSZUKIWANIU SMAKÓW TRADYCYJNJ KUCHNI POLSKIEJ. Wyjazdy realizowane będą zgodnie z umową o dofinansowanie zawartą pomiędzy Województwem Zachodniopomorskim a LGD realizowaną w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem w zakresie Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych.

Tagged Under

Nasi partnerzy

Gmina Barlinek

Gmina Bierzwnik

Gmina Boleszkowice

Gmina Choszczno

Gmina Dębno

Gmina Krzęcin

Gmina Lipiany

Gmina Myślibórz

Powiat Myśliborski

Gmina Nowogródek-Pomorski

Gmina Pełczyce

Powiat Choszczeński

Gmina Przelewice

Gmina Recz

Gmina Trzcińsko-Zdrój


Więcej...


Więcej...

Zapisz się do naszego newslettera

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego NEWSLETTERA! Będziesz widział o wszystkich ważnych wydarzeniach pierwszy...


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”,
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

"Europejski Fundusz Morski i Rybacki",
Instytucja Zarządzająca PO Rybactwo i Morze 2014-2020 - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strate­gii Roz­woju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR),
w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” 
objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020
w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR.