Idea Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego oparta jest na następujących założeniach:
• konsumenci w całej Europie wykazują coraz większe zainteresowanie żywnością pochodzącą z konkretnych regionów i jest większe zapotrzebowanie na różnego typu regionalną żywność;
• istnieje konieczność rozwoju rolnictwa, przemysłu rolno-spożywczego oraz turystyki w oparciu o regionalną tożsamość;
• coraz ważniejszym staje się dla europejskich regionów promowanie i rozwój ich regionalnej specyfiki.

W obrębie każdego regionu  istnieje regionalna sieć zrzeszająca producentów. W naszym regionie  zrzeszeni są oni w Sieci „Dziedzictwa Kulinarnego Pomorze Zachodnie”.  W związku z tym  przedsiębiorcy zachodniopomorscy będący w Sieci otrzymują  licencję do używania logo „Dziedzictwo Kulinarne Pomorze Zachodnie”.

Informacje o nich umieszczane są na stronach Województwa  Zachodnio-pomorskiego oraz Europejskiej Sieci Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego, zapraszani są do udziału w różnorodnych wydarzeniach organizowanych przez Województwo, promujących rolnictwo, rybołówstwo oraz branżę rolno-spożywczą i turystyczną. Również uzyskują możliwość zamieszczania  bezpłatnych reklam w materiałach promocyjnych wydawanych przez Województwo, gdzie mogą promować swoje produkty i wyroby. Sieć Dziedzictwa Kulinarnego Pomorze Zachodnie liczy 60 członków.

Więcej informacji można uzyskać na stronie  Europejskiej Sieci Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego www.culinary-heritage.com

 Do zobaczenia w Kołobrzegu.

Więcej szczegółów znajdziecie Państwo na stronie:

http://www.sdk.wzp.pl/siec-dziedzictwa-kulinarnego-pomorze-zachodnie

Zapraszamy.

Załączniki:
Pobierz plik (Agenda konferencji 29-30.11.2019.docx)Agenda konferencji 29-30.11.2019[ ]46 kB
Tagged Under

Nasi partnerzy

Gmina Barlinek

Gmina Bierzwnik

Gmina Boleszkowice

Gmina Choszczno

Gmina Dębno

Gmina Krzęcin

Gmina Lipiany

Gmina Myślibórz

Powiat Myśliborski

Gmina Nowogródek-Pomorski

Gmina Pełczyce

Powiat Choszczeński

Gmina Przelewice

Gmina Recz

Gmina Trzcińsko-Zdrój


Więcej...


Więcej...

Zapisz się do naszego newslettera

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego NEWSLETTERA! Będziesz widział o wszystkich ważnych wydarzeniach pierwszy...


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”,
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

"Europejski Fundusz Morski i Rybacki",
Instytucja Zarządzająca PO Rybactwo i Morze 2014-2020 - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strate­gii Roz­woju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR),
w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” 
objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020
w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR.