Podsumowanie działalności Lokalnych Grup Rybackich Pomorza Zachodniego w Darłowie

Drukuj
poniedziałek, 15 czerwiec 2015 Kategoria: Aktualności

 

Podkreślenia wymaga fakt uczestnictwa w pierwszym dniu konferencji Sekretarza Stanu w Ministerstwie Środowiska, Stanisława Gawłowskiego, który podziękował Lokalnym Grupom Rybackim za dotychczasowe ich zaangażowanie w realizacji PO RYBY 2007-2013 i w ogólnym zarysie przedstawił perspektywę programowania w okresie 2014-2020. Ze wstępnych wyliczeń wynika, że województwa Pomorskie i Zachodniopomorskie mają szansę otrzymać największą pulę pieniędzy dla rybaków, z tym że w tej perspektywie finansowej będzie trudniej wydawać unijne fundusze, a Unia będzie w jeszcze większym zakresie kontrolować sposób ich wydawania.

Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego, Jarosław Rzepa, podsumował wdrażanie Osi IV „PO RYBY 2007-2013” w Województwie Zachodniopomorskim, stwierdzając m.in., że aktualnie podpisano z beneficjentami już 1021 umów tj. wykorzystano 95% środków, jakie miały do dyspozycji zachodniopomorskie LGRy. Nasz LGR w rankingu zajął III miejsce, gdyż rozdysponował 97,13% z limitu finansowego w kwocie 13 164 zł 509,98 zł, jaki mieliśmy w dyspozycji w minionym okresie programowania. 

Zastępca Dyrektora Departamentu Rybołówstwa w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Marcin Frankowski, przekazał kilka informacji na temat nowej perspektywy finansowej, omawiając w szczególności projektowaną nowelizację rozporządzenia MRiRW z dnia 15 października 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy …, na podstawie którego LGR-y będą miały możliwość wystąpienia o wsparcie finansowe na okres przejściowy tj. od dnia 01 lipca 2015 r. do 30 listopada 2015 r., w kwocie do 80 000 zł (pod warunkiem, że dany LGR nie wykorzystał wszystkich środków finansowych, wynikających z umowy ramowej, podpisanej z MRiRW). 

Konferencja była także okazją do spotkania wójtów i burmistrzów z terenu działania Darłowskiej LGR, przedstawicieli Urzędu Morskiego i kilku Nadleśnictw, którzy w trakcie konferencji podpisali list intencyjny w sprawie rozbudowy szlaku rowerowego R10 oraz Regionalnego Szlaku „Na Zwiniętych Torach”. 

Duże wrażenie na uczestnikach konferencji sprawiła wycieczka tramwajem wodnym po porcie w Darłowie, w trakcie której Sławomir Herman (poprzedni Dyrektor LGR Darłowo, a obecnie pracownik Urzędu Miejskiego w Darłowie, odpowiadający za fundusze unijne) przedstawił najważniejsze operacje, jakie zrealizowano w darłowskim porcie (i nie tylko) z PO RYBY 2007-2013.

Tagged Under