Otwarty konkurs ofert - na realizację zadania publicznego z zakresu działań na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych pn. „Remonty przedszkoli, w których prowadzone jest nauczanie w dwóch językach – języku polskim i języku niemieckim jako języku mniejs

Drukuj
poniedziałek, 15 czerwiec 2015 Kategoria: Aktualności

W ramach realizacji zadania mogą być sfinansowane lub współfinansowane koszty remontów budynków lub pomieszczeń, w których funkcjonują przedszkola (oraz oddziały przedszkolne przy szkołach), w których prowadzone jest nauczanie w dwóch językach – języku polskim i języku niemieckim jako języku mniejszości narodowej.

http://mniejszosci.narodowe.mac.gov.pl/mne/dotacje/2015/konkursy/9085,Otwarty-konkurs-ofert.html

Tagged Under