Rowerem po nowych trasach tematycznych „Lidera Pojezierza”

Drukuj
czwartek, 27 czerwiec 2019 Kategoria: Aktualności

Wyznaczone dwie trasy popularyzują walory przyrodnicze i turystyczne obszaru naszego stowarzyszenia. Trasy przebiegają przez poszczególne gminy i pokazują nie tylko ciekawe formy przyrodnicze i historyczne ale też mają angażować i uaktywniać mieszkańców. Mieszkańców obszaru „Lidera Pojezierza”

Projekt tras zakładał  popularyzację sportu rowerowego i turystyki rowerowej, wspierania aktywnego i zdrowego stylu życia, wzbogacenia aktywności kulturalnej związanej z turystyką i krajoznawstwem oraz kształtowania tradycji prawdziwego turysty,

Projekt również promuje regionu, w tym nasze miasta, miasteczka oraz wsie. Pokazuje atrakcyjność turystyczną i walory krajoznawcze regionu.

Idea maratonu rowerowego sięga już wiele lat. Jednak maraton po raz pierwszy w historii przebiegał na nowej trasie tematycznej „Lidera Pojezierza”. Jeziora, lasy, historia zakonów, średniowieczne miasta, budowle megalityczne oraz mieszkańcy czekający z gościną.

Zapraszamy na nasze szlaki turystyczne.

Tagged Under