Umowa z KSOW podpisana

Drukuj
czwartek, 30 maj 2019 Kategoria: Aktualności

Celem operacji jest zwiększenie udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich poprzez wspieranie transferu wiedzy i innowacji na obszarach wiejskich poprzez udział uczestników biorących udział w wyjeździe studyjnym i ich uczestnictwo w konferencji z udziałem Litewskich Lokalnych Grup Działania oraz poznanie zrealizowanych projektów przez obecne na konferencji LGD.

Nacisk uczestników wyjazdu w Rejon Kowna będzie ukierunkowany na projekty związane z większym zaangażowaniem młodego pokolenia w życiu społecznym obszarów wiejskich. Realizacja operacji spowoduje opracowanie dodatkowych elementów w LSR zwiększających  aktywizację mieszkańców wsi na rzecz podejmowania inicjatyw w zakresie rozwoju obszarów wiejskich, w tym kreowania miejsc pracy na tych obszarach. 

Partnerami w realizacji projektu są:

1. LGD Stowarzyszenie Wiejska Inicjatywa Rozwoju – „WIR”

2. Rybacka Grupa Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo Jezior”

3. LGD Stowarzyszenie „Powiatu Świdwińskiego”

Uczestnicy wyjazdu studyjnego na Litwę będą brali udział w spotkaniach z wnioskodawcami oraz pracownikami biur litewskich LGD. Wezmą udział w zorganizowanej wspólnie przez organizatorów  i  partnerów wyjazdu w pracach zespołów, które maja opracować wspólne propozycje do nowych projektów współpracy w następnym okresie programowania.  

Wyjazd studyjny będzie dobrym i efektywnym wyjazdem poznawczym z zakresu dobrych praktyk a jednocześnie udział we wspólnej konferencji poświęconej nowej perspektywie 2021 – 2027 zainicjuje nowe pomysły na wspólne międzynarodowe projekty współpracy.

Operacja da impuls do nowych projektów, które pobudzą aktywność mieszkańców obszarów wiejskich, a zdobyte doświadczenie przełożą się bezpośrednio na działania w ramach Lokalnych Strategii Rozwoju LGD uczestniczących w operacji na kolejne lata.

Dobre praktyki spowodują opracowanie nowych form promocji wsi jako miejsca do życia i rozwoju zawodowego.

 

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
„Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi”
„Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „ Krajowa  Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Tagged Under