Umowa o powierzenie grantu na realizację operacji pt. Centrum Przedsiębiorczości Lokalnej

Drukuj
wtorek, 19 marzec 2019 Kategoria: Aktualności

Celem operacji jest utworzenie i wyposażenie CPL na potrzeby świadczenia usług w zakresie zdobywania nowych kwalifikacji zawodowych i doskonalenie nabytej wiedzy oraz na rzecz wsparcia transferu wiedzy, kompetencji i umiejętności mieszkańców poszczególnych gmin poprzez działania inicjujące innowacyjność i kreatywność, angażujące grupy defaworyzowane.

Centrum ma zajmować się rozwojem przedsiębiorczości lokalnej, promocją produktów lokalnych, ale także bezpłatnym świadczeniem usług doradczych przy udziale środowisk naukowych i biznesowych.

Na utworzenie CPL-a Klub w Dargomyślu otrzymał blisko 23 tys. złotych. Będzie się on mieścił w świetlicy wiejskiej. W najbliższym czasie zostanie zakupiony niezbędny sprzęt biurowy niezbędny do realizacji przedsięwzięcia. Projekt będzie realizowany do grudnia 2019 roku.

Grant powierzono w ramach operacji z poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020.

Wkrótce zostaną podpisane umowy z pozostałą 3 grantobiorców.

 

 

Tagged Under