Szkolenie z zasad przyznawania pomocy ramach środków Strategii Rozwoju Lokalnego...

Drukuj
wtorek, 05 marzec 2019 Kategoria: Aktualności

O godzinie 9:00 rozpoczęła się rejestracja uczestników szkolenia, po czym wiceprezesem naszego Stowarzyszenia - Pan Ireneusz Kostka przywitał przybyłych beneficjentów. Przekazane zostały informację na temat aktualnie zakończonych naborów wniosków, jak i tych planowanych.

Uczestnicy szkolenia zostali zapoznani ze zobowiązaniami wynikającymi z Umowy o Przyznanie Pomocy, jak i zasadami przyznawania pomocy wynikających z Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR).

Kolejnym etapem szkolenia było przedstawienie najistotniejszych elementów Procedur wyboru i oceny operacji w ramach LSR oraz Lokalnych Kryteriów Wyboru (LKW), które stanowią podstawę do oceny operacji przez Radę LGD. Następnym obowiązkowym dokumentem do Wniosku jest Karta Opisu Operacji na podstawie której Rada LGD ocenia spełnienie LKW przez operację.

Na koniec przeprowadzony został test podsumowujący wiedzę zdobytą podczas szkolenia. Przypominamy, iż pozytywne zaliczenie testu uprawnia wnioskodawców do otrzymania 10 punktów w ramach Lokalnych Kryteriów Wyboru podczas oceny złożonych wniosków przez Radę.

Każdy z uczestników otrzymał materiały szkoleniowe.

Serdecznie dziękujemy uczestnikom szkolenia za przybycie i miłą atmosferę. Liczymy, że nasza współpraca przy zbliżającym się naborze wniosków w ramach innowacyjnych źródeł dochodu przebiegnie równie pomyślnie, jak mile spędzony czas podczas szkolenia.

Galeria:

Tagged Under