Warsztat refleksyjny

Drukuj
poniedziałek, 25 luty 2019 Kategoria: Aktualności

Warsztat przeprowadzony został dnia 21 lutego 2019r. w Pensjonacie „Nowy Młyn”, Namyślin 46, 74-406 Namyślin. o godz. 9.00.

W warsztatach udział wzięli Członkowie Zarządu, Rady, Komisji Rewizyjnej i Stowarzyszenia oraz pracownicy biura Stowarzyszenia.

 Podczas warsztatu, podjęta została dyskusja w oparciu o poniższe pytania:

a/ Czy realizacja finansowa i rzeczowa LSR przebiegała zgodnie z planem i można ją uznać za zadowalającą?

b/ W jakim stopniu jakość składanych projektów wybieranych we wszystkich obszarach tematycznych wpływa na osiąganie wskaźników w zaplanowanym czasie?

c/ W jakim stopniu stosowane kryteria wyboru projektów spełniają swoją rolę?

d/ W jakim stopniu wybierane projekty realizowane w ramach LSR przyczyniają się do osiągnięcia celów LSR i w jakim stopniu przyczyniają się do odpowiadania na potrzeby społeczności z obszaru LGD?

e/ Czy przyjęty system wskaźników dostarcza wszystkie potrzebne informacje niezbędne do określenia skuteczności interwencyjnej strategii?

f/ Czy procedury naboru wyboru i realizacji projektów są przyjazne dla beneficjentów?

g/ Jaka jest skuteczność działania biura LGD (działań animacyjnych, informacyjno-promocyjnych, doradczych)?

h/ Jakie zmiany należy wprowadzić w działaniach LGD, by skuteczniej realizowała cele LSR?

Dyskusja odbyła się w oparciu o dane, które przygotowało biuro LGD (do wglądu i pobrania w biurze LGD na trzy dni przed planowanym warsztatem) oraz Państwa doświadczenia. Uczestnicy zapoznali się z materiałami przed wzięciem udziału w warsztacie refleksyjnym.

W trakcie warsztatów, w toku dyskusji, wypracowane zostały wnioski i rekomendacje oraz sposób ich wykorzystania. Podsumowanie spotkania polegało na zebraniu wszystkich ustaleń dotyczących koniecznych działań do wdrożenia w bieżącym 2019 roku.

Serdecznie dziękujemy za udziału w warsztacie refleksyjnym, którego celem było podsumowanie minionego roku pod względem wdrażania LSR 2014–2020.

 

Tagged Under