Statystyki odwiedzin - Trzeci Sektor.
Online: 1 | Dzis: 5 | Wczoraj: 4 | W tygodniu: 178 | W miesiącu: 235 | W roku: 6759 | Wszystkich: 12 109 | II poł. 2017: 3090 | I poł. 2018: 2416 | II poł. 2018: 4025 | I poł. 2019: 1158 | II poł. 2019: 1420 | I poł. 2020: 3605 | II poł.2020: 3309 | I poł. 2021: 7367 | II poł. 2021: 3051 | I poł. 2022: 2250 | II poł. 2022: 5421 | I kw.2023: 2201 | I poł. 2023: 3438 | III kw,. 2023 6759

Nowe prawo… 

19 listopada 2015 r. w Dzienniku Ustaw opublikowano ustawę o zmianie ustawy – Prawo o stowarzyszeniach oraz niektórych innych ustaw. Najważniejsze przepisy zaczną obowiązywać 20 maja 2016 r. Więcej na: 
http://poradnik.ngo.pl/wiadomosc/1677306.html

Koniec roku w NGO…

Zbliża się koniec roku w organizacji. Co jest ważne? Więcej na: http://poradnik.ngo.pl/wiadomosc/1886540.html

Inicjatywy…

Ważne dla LGD! Za Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego. „Przyłączamy się do LGD, które wystąpiły z inicjatywą wniosku do Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi o zmianę przepisów, które mogą dość znacznie utrudniać wnioskowanie o dotacje. Apelujemy do innych LGD, ale także i innych organizacji pozarządowych oraz wnioskodawców o poparcie.” Szczegóły pod linkiem na stronie jednego z inicjatorów, Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczegohttp://frsp.eu/lgd-wnioskuja-do-ministerstwa-o-zmiane-prze…/

Ruszają zgłoszenia do Funduszu Innowacji - do zdobycia 50 000 złotych na innowacyjne pomysły z obszaru ICT dla trzeciego sektora i wspierającym tworzenie nowych narzędzi na ich podstawie. W konkursie grantowym udział wziąć mogą organizacje, które mają ciekawy i przede wszystkim innowacyjny pomysł na rozwiązanie technologiczne mogące przysłużyć się trzeciemu sektorowi. W szranki stanąć mogą również zespoły złożone z organizacji oraz firmy technologicznej czy start-upu. Szczegóły tu http://www.technologielokalnie.pl/wsparcie-i-produkty/#tab i tu: http://technologie.ngo.pl/wiadomosc/1885473.html

Nabory, nabory…

Termin ucieka! Minister Spraw Zagranicznych ogłosił konkurs na realizację zadania publicznego pn. „Współpraca w dziedzinie dyplomacji publicznej 2016” Termin składania wniosków upływa w dniu 30 grudnia br. o godz. 16.15. Więcej na: http://fundusze.ngo.pl/wiadomosc/1675753.html

Termin ucieka! Konkurs Grantowy Kulczyk Foundation. To ostatnie dni, by wziąć pieniądze od Kulczyk Foundation! Najlepsze pomysły infrastrukturalne lub dotyczące przedsiębiorczości zostaną wsparte, ale czasu jest bardzo mało, bo 31 grudnia o godz. 23:59 upływa ostateczny termin składania wniosków. Więcej na: kulczykfoundation.org.pl

Termin ucieka! 16 grudnia br. wystartowała kolejna edycja programu „Kompania Wolontariuszy”. Najlepsze projekty charytatywne mogą liczyć na wsparcie finansowe oraz zaangażowanie pracowników-wolontariuszy z Kompanii Piwowarskiej. O dofinansowanie można zawalczyć zgłaszając pomysł na platformie programu." nabór do 31 grudnia. Więcej na: http://fundusze.ngo.pl/wiadomosc/1888023.html

Urząd Miasta Szczecin. Trwają nabory konkursowe. Szczegóły na http://bip.um.szczecin.pl/umszczecinbip/chapter_11257.asp

1 grudnia ruszył drugi nabór do Konkursu FIO 2016 – Priorytet 2 Termin naboru upływa 7 stycznia 2016 r. o godzinie 16.15. Więcej na: http://www.pozytek.gov.pl/Drugi,nabor,ofert,w,konkursie,FIO,2016,Priorytet,2,3873.html

Przypominam o poradniku FIO, który zawiera najważniejszego informacje dla potencjalnych wnioskodawców.

Trwa nabór wniosków w ramach Polsko Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży. W ramach Funduszu można realizować projekty takie jak wymiany młodzieżowe, szkolenia, seminaria, wizyty studyjne, spotkania, konferencje lub projekty informacyjne.  Wnioski można składać do 8 stycznia 2016 roku.Więcej na  http://www.plf.org.pl/blog/konkurs-wniosk%C3%B3w-na-rok-2016

Otwarty konkurs ofert na wspieranie zadania publicznego Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w 2016 roku. Nabór trwa do 11 stycznia 2016 r. Więcej na  http://bip.rbip.wzp.pl/artykul/otwarty-konkurs-ofert-na-wspieranie-zadania-publicznego-wojewodztwa-zachodniopomorskiego-w

Minister Spraw Zagranicznych ogłosił konkurs na realizację zadania publicznego: „Pomoc humanitarna na Bliskim Wschodzie 2016”. Oferty należy składać do 15 stycznia 2016 r.  Więcej na http://fundusze.ngo.pl/wiadomosc/1888187.html

Trwa nabór wniosków w Programie Infrastruktura i Środowisko który potrwa do 29 stycznia 2016 r. Więcej na http://www.ckps.lasy.gov.pl/aktualne-nabory#.VkA7i17ld8F

Zapraszamy do zapoznania się z warunkami naboru wniosków dla programu „Inicjatywy obywatelskie” organizowanego przez NFOŚiGW. Celem programu jest poprawa stanu środowiska naturalnego przy zaangażowaniu społeczności lokalnych. Termin naboru: od 19 października 2015 r. do 1 lutego 2016 r. Więcej informacji na: https://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/inicjatywy-obywatelskie/ 

Centrum Projektów Polska Cyfrowa, jako Instytucja Pośrednicząca w Programie Operacyjnym Polska Cyfrowa, ogłosiło konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”. Nabór trwa od 2 listopada 2015 r. do 2 lutego 2016 r. Konkurs kierowany jest do organizacji pozarządowych. Szczegóły na http://fundusze.ngo.pl/wiadomosc/1678754.html

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło konkurs w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH”. O dofinansowywanie, w formie dotacji celowej z budżetu państwa, mogą ubiegać się wszystkie podmioty działające na podstawie ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, tj.: gminy, osoby fizyczne, osoby prawne (w tym uczelnie) i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. Terminy składania wniosków, w zależności od modułu to 12 stycznia i 1 lutego 2016 r.

Szczegóły pod http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/opieka-nad-dzieckiem-w-wieku-do-lat-trzech/resortowy-pogram-maluch/rok-2016/

Spotkania…

W związku ze zbliżającym się naborem wniosków w programie Punkt Kontaktowy ''Europa dla Obywateli'', którego termin upływa 1 marca 2016, warto wziąć udział w styczniowych spotkaniach informacyjnych w 7 miastach Polski, w tym w Szczecinie – 14 stycznia 2016 r. Celem spotkań jest przybliżenie przedstawicielom NGO i samorządów, aktywistom, społecznikom i osobom zainteresowanym realizacją projektów międzynarodowych, zasad ubiegania się o dofinansowanie w programie UE „Europa dla obywateli”. Podczas spotkania uczestnicy dowiedzą się również o priorytetach programu, omówione zostaną także najczęściej popełniane błędy podczas przygotowania aplikacji. Formularz zgłoszenia dostępny na http://europadlaobywateli.pl/spotkajmy-sie-w-styczniu-2/

Harmonogramy…

Punkt Kontaktowy ''Europa dla Obywateli''. Dostępne komponenty to: Pamięć europejska, Demokratyczne zaangażowanie i uczestnictwo obywatelskie (w tym: Partnerstwo miast, Sieci miast, Projekty społeczeństwa obywatelskiego). Najbliższe nabory do 1 marca. Więcej na http://europadlaobywateli.pl/harmonogram/

Na 2016 rok w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój zaplanowano 63 konkursy . Łączna kwota przeznaczona na dofinansowanie obejmująca wszystkie konkursy to 1 965 171 194 zł. Harmonogram dostępny jest tutaj http://www.power.gov.pl/…/Harmonogram-naboru-wnioskow-w-try…

Pomocne…

serwis fundusze: http://fundusze.ngo.pl/ - zawsze aktualne informacje o grantach, dotacjach i konkursach, a także wyszukiwarka, dzięki której fundacje i stowarzyszenia mogą znaleźć fundusze dokładnie odpowiadające ich kryteriom

serwis poradnik: http://poradnik.ngo.pl/ - ponad 1000 pytań i odpowiedzi, związanych z zakładaniem i prowadzeniem organizacji pozarządowej, kontakt z informatorium i ekspertami (możliwość zadawania pytań on-line, infolinia)

Biblioteka Pożytku Publicznego: http://www.pozytek.gov.pl/Nasze,publikacje,657.html Znajdą tam Państwo m.in. poradnik, jak napisać wniosek do FIO.

Tagged Under

Nasi partnerzy

Gmina Barlinek

Gmina Bierzwnik

Gmina Boleszkowice

Gmina Choszczno

Gmina Dębno

Gmina Krzęcin

Gmina Lipiany

Gmina Myślibórz

Powiat Myśliborski

Gmina Pyrzyce

Gmina Nowogródek-Pomorski

Gmina Pełczyce

Powiat Choszczeński

Gmina Przelewice

Gmina Recz

Gmina Trzcińsko-Zdrój


Więcej...


Więcej...

Zapisz się do naszego newslettera

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego NEWSLETTERA! Będziesz widział o wszystkich ważnych wydarzeniach pierwszy...


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”,
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

"Europejski Fundusz Morski i Rybacki",
Instytucja Zarządzająca PO Rybactwo i Morze 2014-2020 - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strate­gii Roz­woju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR),
w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” 
objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020
w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR.