Statystyki odwiedzin - Trzeci Sektor.
Online: 2 | Dzis: 63 | Wczoraj: 91 | W tygodniu: 154 | W miesiącu: 211 | W roku: 6735 | Wszystkich: 12 109 | II poł. 2017: 3090 | I poł. 2018: 2416 | II poł. 2018: 4025 | I poł. 2019: 1158 | II poł. 2019: 1420 | I poł. 2020: 3605 | II poł.2020: 3309 | I poł. 2021: 7367 | II poł. 2021: 3051 | I poł. 2022: 2250 | II poł. 2022: 5421 | I kw.2023: 2201 | I poł. 2023: 3438 | III kw,. 2023 6735

Nowe prawo…

Obowiązuje nas nowa ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.  Co się zmieniło? Zachęcam do lektury artykułów na portalu ngo.pl http://poradnik.ngo.pl/wiadomosc/1659157.html i http://poradnik.ngo.pl/wiadomosc/1675014.html

19 listopada 2015 r. w Dzienniku Ustaw opublikowano ustawę o zmianie ustawy – Prawo o stowarzyszeniach oraz niektórych innych ustaw. Najważniejsze przepisy zaczną obowiązywać 20 maja 2016 r.  Więcej nahttp://poradnik.ngo.pl/wiadomosc/1677306.html

Inicjatywy…

1.       Ważne dla LGD! Za Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego. „Przyłączamy się do LGD, które wystąpiły z inicjatywą wniosku do Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi o zmianę przepisów, które mogą dość znacznie utrudniać wnioskowanie o dotacje. Apelujemy do innych LGD, ale także i innych organizacji pozarządowych oraz wnioskodawców o poparcie.” Szczegóły pod linkiem na stronie jednego z inicjatorów, Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego
http://frsp.eu/lgd-wnioskuja-do-ministerstwa-o-zmiane-prze…/

2.       Akademia Nowoczesnego Patriotyzmu. Klub Jagielloński ruszył z czwartą odsłoną projektu wspieranego przez Fundację PKO Banku Polskiego i objętego honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej. W tym roku Akademia jest już w każdym polskim województwie, docierając do ponad 4000 uczestników zajęć! Akademia poszukuje wolontariuszy do prowadzenia zajęć z młodzieżą, jeśli chciałabyś/chciałbyś, aby Akademia zagościła w Twojej szkole, koniecznie skontaktuj się z organizatorami pod adresem mailowym: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Więcej na  http://www.anp.kj.org.pl/o-akademii/

3.       Trwa druga edycja akcji „Paczka dla Rodaka i Bohatera na Kresach”. Jest to zbiórka żywności, odzieży, produktów gospodarstwa domowego oraz funduszy na pomoc dla naszych rodaków na Litwie. Więcej na http://rodakomnakresach.pl/szczecin/ 

4.       Ruszają zgłoszenia do Funduszu Innowacji - do zdobycia 50 000 złotych na innowacyjne pomysły z obszaru ICT dla trzeciego sektora i wspierającym tworzenie nowych narzędzi na ich podstawie. W konkursie grantowym udział wziąć mogą organizacje, które mają ciekawy i przede wszystkim innowacyjny pomysł na rozwiązanie technologiczne mogące przysłużyć się trzeciemu sektorowi. W szranki stanąć mogą również zespoły złożone z organizacji oraz firmy technologicznej czy start-upu. Szczegóły tuhttp://www.technologielokalnie.pl/wsparcie-i-produkty/#tab i tu:
http://technologie.ngo.pl/wiadomosc/1885473.html

Nabory, nabory…

1.       1 grudnia ruszył drugi nabór do Konkursu FIO 2016 – Priorytet 2  Termin naboru upływa 7 stycznia 2016 r. o godzinie 16.15. Więcej na http://www.pozytek.gov.pl/Drugi,nabor,ofert,w,konkursie,FIO,2016,Priorytet,2,3873.html  Przypominam o poradniku FIO, który zawiera najważniejszego informacje dla potencjalnych wnioskodawców.

2.       Minister Spraw Zagranicznych ogłosiło konkurs na realizację zadania publicznego: „Polska pomoc rozwojowa 2016”. Oferty można składać do 14 grudnia 2015 r. Więcej na: http://fundusze.ngo.pl/wiadomosc/1677278.html

3.       Trwa nabór wniosków do programu dotacyjnego Narodowego Instytutu Dziedzictwa - Wolontariat dla dziedzictwa. W programie o dofinansowanie mogą ubiegać się organizacje pozarządowe będące podmiotami prawa polskiego i działające na rzecz dziedzictwa kulturowego. Nabór wniosków trwa do 18 grudnia. Więcej na http://wolontariat.nid.pl/news/news?id=156

4.       Wspólny Sekretariat Techniczny Programu Interreg V-A Polska-Dania-Niemcy-Litwa-Szwecja (Południowy Bałtyk) 2014-2020 informuje o rozpoczęciu naboru wniosków dla wszystkich priorytetów. Nabór trwa od 2 listopada do 18 grudnia 2015 r., godz. 16.00 GMT+1. Więcej na http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/program-interreg-v-a-polska-dania-niemcy-litwa-szwecja-poludniowy-baltyk-2014-2020/

5.       Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w roku 2016, w zakresie upowszechniania i ochrony praw konsumentów przez organizacje pozarządowe. Realizacja zadania: Prowadzenie bezpłatnego poradnictwa i pomocy prawnej w zakresie uprawnień konsumentów oraz dochodzenia ich roszczeń oraz sporządzanie pism procesowych na rzecz konsumentów w 2016 r. Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 grudnia 2015 roku do godz. 10:00 Więcej na  https://uokik.gov.pl/konkursy.php#faq2646

6.       Zapraszamy do zapoznania się z warunkami naboru wniosków dla programu „Inicjatywy obywatelskie” organizowanego przez NFOŚiGW. Celem programu jest poprawa stanu środowiska naturalnego przy zaangażowaniu społeczności lokalnych. Termin naboru:od 19 października 2015 r. do 1 lutego 2016 r. Więcej informacji na: https://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/inicjatywy-obywatelskie/

7.       Trwa nabór wniosków w ramach Polsko Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży. W ramach Funduszu można realizować projekty takie jak wymiany młodzieżowe, szkolenia, seminaria, wizyty studyjne, spotkania, konferencje lub projekty informacyjne.  Wnioski można składać do 8 stycznia 2016 roku. Więcej na  http://www.plf.org.pl/blog/konkurs-wniosk%C3%B3w-na-rok-2016

8.       Trwa nabór wniosków w Programie Infrastruktura i Środowisko który potrwa do 29 stycznia 2016 r. Więcej na http://www.ckps.lasy.gov.pl/aktualne-nabory#.VkA7i17ld8F

9.       Minister Spraw Zagranicznych ogłosił konkurs na realizację zadania publicznego pn. „Współpraca w dziedzinie dyplomacji publicznej 2016” Termin składania wniosków upływa w dniu 30 grudnia br. o godz. 16.15 Więcej nahttp://fundusze.ngo.pl/wiadomosc/1675753.html

10.   Centrum Projektów Polska Cyfrowa, jako Instytucja Pośrednicząca w Programie Operacyjnym Polska Cyfrowa, ogłosiło konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”. Nabór trwa od 2 listopada 2015 r. do 2 lutego 2016 r. Konkurs kierowany jest do organizacji pozarządowych. Szczegóły na http://fundusze.ngo.pl/wiadomosc/1678754.html

Nabór do ciał społecznych…

Termin ucieka. Jeszcze tylko dzisiaj można zgłosić kandydaturę na Członków Wojewódzkiej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych działającej przy Marszałku WZ. Szczegółowe informacje dostępne są na: http://www.rops.wzp.pl/aktualnosci/przedluzenie-terminu-zglaszania-kandydatur-na-czlonkow-wojewodzkiej-spolecznej-rady-do-spraw-osob

Spotkanie, konferencje, szkolenia…

1. Emilia Kowalska - Lider projektu „Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej” zaprasza do udziału w spotkaniach partnerskich na rzecz podmiotów ekonomii społecznej, integracji społecznej i zawodowej, które odbędą się:

- 8.12.2015, w godz. 11.30 – 14.30, Goleniów, Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie, Plac Lotników 1
- 8.12.2015, w godz. 16.00 – 19.00 w Nowogardzie, Urząd Miejski w Nowogardzie, pl. Wolności 1
- 11.12.2015 r. w godz. 16.30 - 19.30 w Szczecinie, siedziba OWES Szczecin, ul. Cukrowa 8

Więcej informacji na: http://aktywneowes.pl/artykul/spotkanie-w-szczecinie-dot-zmian-w-ustawach-i-zrodlach-finansowania-308  i http://aktywneowes.pl/artykul/przed-nami-spotkania-partnerskie-w-goleniowie-i-nowogardzie-306

2. Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Aktywa Plus Emilia Kowalska zaprasza na bezpłatne szkolenie dot. uproszczeń w sprawozdaniach PES - zmiany w ustawie o rachunkowości, pt. "Podmioty ekonomii społecznej jako jednostki mikro", które odbędzie się12.12.2015 r. w godz. 9.00 - 16.00 w Szczecinie w siedzibie Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej przy ul. Cukrowej 8. Podczas szkolenia dowiecie się Państwo m.in. na temat nowych uproszczeń związanych z nowelizacją ustawy o rachunkowości, które wchodzą w życie z początkiem 2016 roku.  Rekrutacja na szkolenie trwa do 9.12.2015 r. Formularz na szkolenie w załączeniu. Więcej informacji na: http://aktywneowes.pl/artykul/bezplatne-szkolenie-dot-uproszczen-w-sprawozdaniach-pes-zmiany-w-ustawie-o-rachunkowosci-307

3. Zachodniopomorskie Forum Organizacji Socjalnych ZaFOS zaprasza na Debatę Socjalną pn. Jak wykorzystać nowe możliwości rozwoju usług społecznych?, która odbędzie się w Szczecinie 10 grudnia br. przy Al. Wojska Polskiego 69 od godz. 11.00. Szczegółowy program debaty znajdziecie Państwo w załączeniu.

4. Powiat Gryfiński! Bezpłatne spotkanie informacyjne poświęcone prezentacji założeń Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020, skierowane do przedstawicieli organizacji pozarządowych z terenu powiatu gryfińskiego. Spotkanie odbędzie się 14 grudnia br. w Sali Kina „Gryf” w Gryfinie. Zgłoszenia należy przesyłać drogą mailową na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  lub telefonicznie na numer telefonu 91 44 19 123. Zaproszenie w załączeniu.

Współpraca….

Otwarci na Działania. Baza bezpłatnych zasobów dla grup nieformalnych już działa!  Więcej informacji o projekcie: www.otwarcinadzialania.pl

Kamienica 1. Fundacja na Rzecz Rozwoju Sztuki i Promocji Zdrowia zaprasza do współpracy. Więcej na https://www.facebook.com/kamienica1/posts/1036558116406054  i na http://fundacjakamienica1.blogspot.com/2015/05/jak-realizowalismy-kampanie.html

Pomocne…

- serwis fundusze: http://fundusze.ngo.pl/  - zawsze aktualne informacje o grantach, dotacjach i konkursach, a także wyszukiwarka, dzięki której fundacje i stowarzyszenia mogą znaleźć fundusze dokładnie odpowiadające ich kryteriom

- serwis poradnik: http://poradnik.ngo.pl/  - ponad 1000 pytań i odpowiedzi, związanych z zakładaniem i prowadzeniem organizacji pozarządowej, kontakt z informatorium i ekspertami (możliwość zadawania pytań on-line, infolinia)

 - Biblioteka Pożytku Publicznego http://www.pozytek.gov.pl/Nasze,publikacje,657.html Znajdą tam Państwo m.in. poradnik, jak napisać wniosek do FIO.

Zachęcamy do lektury powyższych informacji.

Tagged Under

Nasi partnerzy

Gmina Barlinek

Gmina Bierzwnik

Gmina Boleszkowice

Gmina Choszczno

Gmina Dębno

Gmina Krzęcin

Gmina Lipiany

Gmina Myślibórz

Powiat Myśliborski

Gmina Pyrzyce

Gmina Nowogródek-Pomorski

Gmina Pełczyce

Powiat Choszczeński

Gmina Przelewice

Gmina Recz

Gmina Trzcińsko-Zdrój


Więcej...


Więcej...

Zapisz się do naszego newslettera

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego NEWSLETTERA! Będziesz widział o wszystkich ważnych wydarzeniach pierwszy...


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”,
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

"Europejski Fundusz Morski i Rybacki",
Instytucja Zarządzająca PO Rybactwo i Morze 2014-2020 - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strate­gii Roz­woju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR),
w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” 
objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020
w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR.